SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Spanish. Course A2 - ASZSJ3002
Title in English: Španělština A2
Guaranteed by: Language Centre - Spanish (21-JCS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018 to 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 30 (30)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Spanish
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Teacher(s): Mgr. Nina Hricsina Puškinová
Pre-requisite : ASZSJ3001
Annotation -
Last update: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (19.09.2018)
The course is designed for students who have basic knowledge of standard Spanish at A1 level
It focuses on the development of basic communication skills in order to reach the expected level A2.
The course is taught in Czech and Spanish.
One-semester course, 1 session of 90 min per week + e-learning.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)

Kurz je zakončen zápočtem, který studenti a studentky získají po splnění následujících podmínek.

    • docházka (75% hodin)
    • plnění domácích úkolů a intenzivní domácí příprava
    • aktivní práce v hodině
    • písemná práce v závěru semestru (60%)Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (19.09.2018)

Základní učebnice: 

Cuenca, Alonso; Prieto, Rocío,  Embarque 1, Edelsa

 

Doplňková literatura: 

Castro, Uso de la gramática española, nivel elemental, Madrid, Edelsa

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)

Osu kurzu tvoří moduly 5 - 8 učebnice Embarque 1. Doplňkové materiály pocházejí z přípravných učebnic na certifikované zkoušky, učebnic zaměřených na gramatiku či slovní zásobu a původních zdrojů ve španělském jazyce. Kurz rovnoměrně procvičuje všechny čtyři jazykové dovednosti: čtení, poslech, mluvení a psaní.

Přehled probíraných jevů

Gramatikcké struktury: přítomný čas prostý, minulý čas prostý, srovnávání, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, předložky, zájmena, modální slovesa

Témata a zaměření slovní zásoby: městké prostředí, dopravní prostředky, jídlo, volnočasové aktivity, oblečení, počasí a roční období

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)

Pro zápis do předmětu je vyžadováno splnění atestace kurzu Španělština A1 ASZSJ3001. V odůvodněných případech může být tato atestace nahrazena prokázáním dostatečných znalostí, např. prostřednictvím vstupního testu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html