SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Spanish. Course A1. - ASZSJ3001
Title in English: Španělština A1
Guaranteed by: Language Centre - Spanish (21-JCS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 20 (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Spanish
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Teacher(s): Mgr. Nina Hricsina Puškinová
Is pre-requisite for: ASZSJ3002
Annotation -
Last update: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (18.09.2018)
The course is designed for beginners.
It focuses on the development of basic communication skills in order to reach the expected level A1.
The course is taught in Czech and Spanish.
One-semester course, 1 session of 90 min per week + e-learnig.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (19.09.2018)

Kurz je zakončen zápočtem, který studenti a studentky obdrží po splnění následujících podmínek.    • docházka (75% hodin)

 

    • plnění domácích úkolů

 

    • aktivní práce v hodině

 

    • písemná práce na závěr semestru (60%)

Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (19.09.2018)

Základní učebnice:

 

Cuenca, Alonso; Prieto, Rocío,  Embarque 1, Edelsa

 

Doplňková literatura:

 

Castro, Uso de la gramática española, nivel elemental, Madrid, Edelsa

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (18.09.2018)

Osu kurzu tvoří lekce 1 - 8 učebnice Embarque 1. Doplňkové materiály pocházejí z přípravných učebnic na certifikované zkoušky, učebnic zaměřených na gramatiku či slovní zásobu a původních zdrojů ve španělském jazyce. Kurz rovnoměrně procvičuje všechny čtyři jazykové dovednosti: čtení, poslech, mluvení a psaní.

Přehled probíraných jevů:

Přítomý čas prostý, nepravidelná slovesa, zvratná slovesa, předložky místa, číslovky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html