SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Italian for Romanists I - ASZRS0038
Title: Italština pro romanisty I
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Agáta Ebrová
Teacher(s): Mgr. Agáta Ebrová
Incompatibility : ASZRS0014, ASZRS0020
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Agáta Ebrová (12.09.2021)
Kurz Italština pro romanisty je určen výhradně studentům ostatních románských filologických oborů. Jeho cílem je seznámit studenty se základy italské gramatiky, výslovnosti a ortografie. Po absolvování kurzu budou studenti schopni tvořit jednoduché věty a užívat základní slovní zásobu, budou umět porozumět jednoduchému psanému i mluvenému textu a budou schopni komunikovat s italskými rodilými mluvčími v běžných situacích. Kromě toho získají základní přehled o italské kultuře a reáliích. Osnovu výuky představují lekce Učebnice současné italštiny, výuka však bude doplňována o další materiály.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Agáta Ebrová (12.09.2021)

Kurz Italština pro romanisty I je v ZS zakončen zápočtem. V LS na tento kurz navazuje kurz Italština pro romanisty II, který je zakončen zkouškou.

Podmínkou získání atestace v ZS je 75% aktivní účast na semináři a zápočtový test.

Podmínkou získání atestace v LS je 75% aktivní účast na semináři, písemný test a ústní zkouška.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Agáta Ebrová (12.09.2021)

POSPÍŠILOVÁ, Vlastimila, Miroslava FERRAROVÁ a Eva FERRAROVÁ. Učebnice současné italštiny: Manuale di Italiano contemporaneo. 2. vydání. Brno: Computer Press, 2015. Jazyky (Computer Press). ISBN 978-80-251-3095-7.

 

Volitelná literatura:

Italská gramatika v kostce. Voznice: Leda, 2010. ISBN 978-80-7335-230-1.

HAMPLOVÁ, Sylva. Mluvnice italštiny: Grammatica italiana. Praha: LEDA, 2004. ISBN 80-7335-041-6.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Agáta Ebrová (12.09.2021)

ZS: Lekce 1-5 Učebnice současné italštiny + dodatečné materiály

LS: Lekce 6-11 Učebnice současné italštiny + dodatečné materiály

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Agáta Ebrová (12.09.2021)

Předmět je kapacitně omezen a je určen výhradně studentům Ústavu románských studií.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html