SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar for Linguistics for students of the Romance languages I - ASZRS0035
Title: Seminář k Lingvistice pro romanisty I
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Teacher(s): prof. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Interchangeability : ASZRS0010
Annotation - Czech
Náplní semináře je četba vybraných textů k jednotlivým okruhům přednášky Lingvistika pro romanisty I:
Ad1)
Kuhn, Struktura vědeckých revolucí, s. 115-119.
Popper, Logika vědeckého zkoumání, s. 18-22; 34-37; 42-44; 52-55.
Ad 2)
Peregrin, Kapitoly z analytické filosofie, s. 58-62.
Wittgenstein, Filosofická zkoumání, I. část, § 1-43, s. 13-34.
Ad 3)
Austin, Jak udělat něco slovy, s. 31-39.
Levinson, Presumptive Meanings, s. 1-9 (úvod)
Ad 4)
Baroni, Distributions in text (s. 804-813).

Dle preferencí studentů mohou být další texty přidány
Last update: Štichauer Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (21.09.2022)
Course completion requirements - Czech

Seminář k Lingvistice pro romanisty I je zakončen krátkým písemným testem, jehož náplní je interpretace vybraného úryvku z analyzovaných textů.

Last update: Štichauer Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (21.09.2022)
Literature - Czech

Austin, J. L. (1962) How to Do Things with Words, český překlad Jiří Pechar, Jak udělat něco slovy, Praha: Filosofia (2000).

Baroni, M. (2008). Distributions in text. In: Lüdeling, A., Kytö, M. (eds.) (2008). Corpus linguistics: An international handbook, volume 1. Berlin: Mouton de Gruyter, s. 804-813.

Kuhn, T. S. (1962, 1996) The Structure of Scientific Revolutions, český překlad Tomáš Jeníček, Struktura vědeckých revolucí, Praha: Oikúmené (1997).

Levinson, S. C. (2000) Presumptive Meanings. The Theory of Generalized Conversational Implicature, Cambridge (MA): The MIT Press.

Peregrin, J. (2005) Kapitoly z analytické filosofie, Praha: Filosofia.

Popper, K. R. (1934, 1959) The Logic of Scientific Discovery, český překlad Jiří Fiala, Logika vědeckého zkoumání, Praha: Oikúmené (1997).

Wittgenstein, L. (1951) Philosophische Untersuchungen, český překlad Jiří Pechar, Filosofická zkoumání, Praha: Filosofia (1998).

Last update: Štichauer Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (14.09.2020)
Teaching methods - Czech

V případě přechodu na DV bude seminář realizován na základě samostatné četby textů, k nimž vyučující na každý tematický blok připraví kontrolní otázky. Studenti budou povinni tyto otázky vypracovat vždy do jednoho týdne od ukončení tematického bloku (1)-(4). Vyučující každému připraví individuální vyhodnocení a komentář.

Last update: Štichauer Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (21.09.2022)
Entry requirements - Czech

Jelikož je většina analyzovaných textů v angličtině, vstupním předpokladem je schopnost (a ochota) číst anglické texty.

Last update: Štichauer Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (21.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html