Latin I - ASZRS0001
Title: Latina I
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ALTV00122
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Eva Popelková, Ph.D.
Interchangeability : AIT100014, ALTV00122, APG100138, ASZLJ3020
Is pre-requisite for: ASZRS0002
Is interchangeable with: APG400075, APG100138, APG302001
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
V tomto kurzu se studenti romanistických oborů jako začátečníci seznamují s klasickou latinou jako východiskem historického vývoje všech románských jazyků. Důraz je kladen na zvládnutí slovesné a zájmenné latinské morfologie, jejíž prvky jsou rozpoznatelné i v moderních podobách románských jazyků, a latinské morfologie jmenné, jejíž znalost je nezbytná pro pochopení vývoje románských jazyků v jejich historických podobách. Tyto znalosti jsou procvičovány při překladu jednodušších úryvků latinských textů. Během výkladu je upozorňováno na základní a jednoznačné shody a ovšem i historickým vývojem vzniklé odlišnosti mezi klasickou latinou a současnými románskými jazyky v různých jazykových plánech.
Last update: Štichauer Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (10.02.2014)
Literature - Czech

Základní učební materiály budou studentům poskytnuty v kurzu.

 

Mluvnice a slovníky:

Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. Brno, MC nakl. 1991.
Panhuis, D., Pultrová, L. (překlad): Gramatika latiny. Praha, Academia, 2014.

 

Doplňkové učebnice a pomůcky:

Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2004 (a novější).
J. Kalivoda, Verba docent, exempla trahunt. Latinsky snadno a rychle, učebnice latiny pro samostatné studium na základě latinských citátů, živých slov a rčení. Praha, Karolinum, 2011.
Seinerová, V.: Latina pro střední školy I. Praha, Fortuna 1997.
Špaňár, J., Kettner, E.: Latina pro gymnázia. Praha, SPN a Scientia 1993.
Blažek, F.: Latinská cvičebnice. Plzeň, Veset 1992 (cvičení s klíčem).

Last update: PAUEE2AF (12.09.2017)
Requirements to the exam - Czech

Atestací kurzu Latina I je zápočet, který se uděluje na základě pravidelné účasti v kurzech, splnění dílčích úkolů během semestru a úspěšného složení závěrečného písemného testu. Test ověřuje zvládnutí latinské slovní zásoby v probraném rozsahu a znalost latinské morfologie i již vyložených syntaktických jevů.

Last update: PAUEE2AF (01.09.2014)
Syllabus - Czech

Latina jako východisko vývoje románských jazyků, výslovnost latiny,  latinský jmenný morfologický systém, latinský slovesný morfologický systém, úvod do četby jednoduchých latinských textů, hlavní rysy vývoje latinské slovní zásoby směrem k románským jazykům, fenomén vulgární latiny.

Last update: Štichauer Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (10.02.2014)