SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
German. Deutsch mittelalterlicher Quellen - ASZNJ3360
Title: Němčina. Deutsch mittelalterlicher Quellen
Guaranteed by: Language Centre - German (21-JCN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / 15 (15)
summer:unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: German
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Petra Křenková
Teacher(s): Mgr. Petra Křenková
Is interchangeable with: AAH500240
Annotation -
The course is dedicated to practical training of reading German historical sources from the 14th and 15th century. Students will be acquainted with the method of translating German medieval texts. The selection of texts will be accommodated to the specific needs of the students of Archive Studies and Auxiliary Historical Sciences or History.
The seminar is focused on the outline of the development of German language, overview of German dialects and insight into German geographical terms in the Czech lands.
Students will consolidate and expand their knowledge of historical measures and weights, dating or comparison of Czech and German geographical terms.
In order to enroll, students are required to have passed the B2 exam in the Language Centre at the Faculty of Arts, Charles University and credits from the course Deutsch der neuzeitlichen Quellen.
Last update: Křenková Petra, Mgr. (13.09.2023)
Aim of the course - Czech

- seznámení se se středověkými německými texty začleněnými do historického kontextu daného období 

- orientace na nástin vývoje německého jazyka a orientace na specifika jednotlivých jazykových období

- zdokonalení v překladu a interpretaci textů

- orientace ve specializovaných diachronních slovnících

- zopakování a prohloubení znalosti historických měr a vah, historických svátků a datací

Last update: Křenková Petra, Mgr. (22.09.2022)
Course completion requirements - Czech
Pro získání zápočtu se předpokládá aktivní účast v semináři, která je vázána na soustavnou domácí přípravu, a zároveň ústní prezentace v německém jazyce na dané téma během jednoho ze seminářů. Akceptovány mohou být maximálně 3 omluvené absence. Zápočet je jednou z podmínek pro připuštění ke zkoušce. 
Last update: Křenková Petra, Mgr. (16.09.2022)
Literature - Czech

Doporučená literatura

Schmidt, W. (1983), Geschichte der deutschen  Sprache, Berlin.
Metke, H. (1989),  Mittelhochdeutsche Grammatik, Leipzig.
Eggers, H., (1963 - 1977), Deutsche Sprachgeschichte, Reinbek bei Hamburg.
Behaghel, O., (1928), Geschichte der deutschen Sprache, Leipzig.
Masařík, Z., (1989), Historische Entwicklung des Deutschen, Praha.
Masařík, Z. (1969), Historický vývoj němčiny, Brno.
Besch, W. (2000),  Sprachgeschichte, Berlin, New York.

Slovníky

Boková, H. / Spáčilová, L. (2003), Stručný raně novohornoněmecký glosář, Olomouc.
Bok, V. (1995), Slovník středověké němčiny pro historiky, České Budějovice.
Lutterer, I. / Majtán, M. / Šrámek, R. (1982), Zeměpisná jména Československa, Praha.
Chvojka, M., / Skála, J. (1982), Malý slovník jednotek měření, Praha.
Grimm, J. / Grimm, W. (1854 - 1960), Deutsches Wörterbuch, Leipzig.
Kluge, F. ( 1967), Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin (West).
Drosdowski, G., (1989), Etymologie, Mannheim, Wien, Zürich.
Lexer M. (1978), Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, Leipzig.
Herrmann, P. (1981), Deutsches Wörterbuch, Tübingen.
Jelinek, F., (1911),  Mittelhochdeutsches Wörterbuch, Heidelberg.
Götze, A., (1956), Frühneuhochdeutsches Glossar, Berlin.
Hrabák, J. (1957), Vollständige Mass-, Gewicht- und Preis-Reducktions-Tabellen für die Anwendung des metrischen Systems in Österreich, Praha.
Oelsen, E. (1933),  Währungen, Massen und Gewichte der ganzen Welt, Vídeň.
Verdenhalven,  F. (1968), Alte masse, Münze und Gewichte aus dem deutschen Gebiet, Neustadt an der Aisch.
Pfohl, E. (1987), Ortslexikon Sudetenland, Nürnberg.

Doporučená literatura týkající se nářečí

Wiesigner, P. (1970), Phonetisch-phonologische Untersuchungen zur Vokalentwicklung in den Dialekten, Berlin.
Bach, A., (1965) Deutsche Mundartforschung, Heidelberg.
Becker, H., (1937),  Sächsische Mundartforschung, Dresden.
Frings, Th, (1936), Grundlagen des Meißnischen Deutsch, Halle/Saale.
Mitzka, W. (1957),  Hochdeutsche Mundarten, Berlin.
Hucke, H. (1961), Thüringischer Dialektatlas, Berlin.
Besch, W. (1967),  Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15. Jh. Studien zur Erforschung der spätmitteldeutschen Schreibgrammatik und zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache, München.
Goepfert, E. (1878), Die Mundart des sächsischen Erzgebirges, Leipzig.
Gradl, H. (1895), Die Mundarten Westböhmens, München.
Heilig, O. (1898), Grammatik der ostfränkischen Mundart, Leipzig.
Zatočil, L. (1950),  Soupis nejdůležitějších dialektických znaků německého nářečí staroslezského a rakouskobavorského, in: Slezský sborník, Jahrg. 48.
Schwarz, E. (1960), Sprache und Siedlung in Nordbayern, Nürnberg.
Smeller, A.J. (1972), Bairisches Wörterbuch, München.
Gradl, H. (1870), Der ostfränksiche Dialekt in Böhmen, Eger.

Last update: Křenková Petra, Mgr. (23.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

Jednou z podmínek pro připuštění ke zkoušce je úspěšné složení zápočtu.

V teoretické ústní části zkoušky studenti prokáží znalosti z oblasti vývoje německého jazyka a dále názvů měr, vah, svátků a geografických názvů.
V praktické písemné části prokáží schopnost přeložit úryvky středověkého textu do češtiny a napsat k tomuto textu německy náhradní regest.

Při celkovém hodnocení se přihlíží k úplnosti zodpovězení otázky. V případě nedostatečné písemné části student nemusí být k ústní části připuštěn.

Last update: Křenková Petra, Mgr. (16.09.2022)
Syllabus - Czech

Náplní kurzu je:

  • zopakování celkového přehledu vývoje německého jazyka
  • seznámení s doporučenou literaturou a slovníky k období střední horní a střední dolní němčiny
  • německá nářečí na příkladech textů území dnešních německy mluvících států a České republiky
  • překlady  konkrétních středohornoněmeckých  textů
  • analýza všech jazykových rovin (ortografie, vokalismus, konsonantismus, slovní zásoby a syntaxe)
Last update: Křenková Petra, Mgr. (16.09.2022)
Entry requirements - Czech
Podmínkou pro vstup do kurzu je složení zkoušky B2 v Jazykovém centru UK FF, získání zápočtu v kurzu Deutsch der neuzeitlichen Quellen a prokázání znalostí němčiny prostřednictvím vstupního testu, aby byla zajištěna srovnatelná úroveň všech zúčastněných studentů.
Last update: Křenková Petra, Mgr. (16.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html