German. German for History Studies I - ASZNJ3341
Title: Němčina. Němčina pro historiky I
Guaranteed by: Language Centre - German (21-JCN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 15 (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: German, Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Petra Křenková
Teacher(s): Mgr. Petra Křenková
WS schedule   Noticeboard   
Annotation -
The course is aimed at students with a B2 level of German.
It focuses on the development of effective skills for reading and writing in the German language typical for academic and professional texts in general history and sciences of history. It focuses on work with degree theses and final projects, historical texts and the analysis and production of specialized texts.
Last update: Křenková Petra, Mgr. (23.09.2022)
Aim of the course - Czech
    • rozšiření a upevnění receptivní i produktivní jazykové znalosti a dovednosti v německém jazyce typické pro akademické, odborné a profesní prostředí v rámci oboru historie a oborů s historií spojených
    • rozšíření slovní zásoby, potřebné pro profesní a odbornou činnost studentů historie a příbuzných oborů (např. politologie, sociologie, aj.)
    • seznámení se s historickými a kulturními reáliemi
Last update: Křenková Petra, Mgr. (22.09.2022)
Course completion requirements - German

Pravidelná aktivní účast na výuce, splnění zadaných úkolů, závěrečná prezentace textu či tématu vztahujícího se k oboru historie.

Last update: Křenková Petra, Mgr. (16.09.2022)
Literature - German

Odborné texty vybrané z aktuálních publikací a orientované na studijní potřeby studentů

Boeglin, M.: Wissenschaftlich arbeiten Schritt für Schritt. Wilhelm Fink Verlag, München, 2007.
Hoffmann, M.: Deutsch für Studium. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn, 2005
Schade, G.: Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften. Erich Schmidt Verlag, Berlin. 2009
Stein-Bassler, D.: Lerngrammatik zur Studienvorbereitung. Verlag Liebaug-Dartmann, Meckenheim, 2008

Last update: JCEBLAHN (13.09.2017)
Syllabus - German

Četba a analýza poslechových a psaných textů, které se zabývají odbornou problematikou oboru historie, na jejichž základě studenti cvičně vypracovávají akademické typy textů a jejich částí, např. abstrakt, úvod odborné práce, členění textu, definice pojmu, shrnutí, závěr práce, apod. Jednotlivé typy textů a dovedností se nejprve poznávají formou studia vzorových textů, poté jsou vypracovávány samostatně vlastní texty. Nacvičuje se četba pramenů v kratším rozsahu. Kurz je doprovázen elektronickou formou v Moodle.

Last update: JCEBLAHN (13.09.2017)