SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
LAP - German - ASZNJ0023 (Blended learning, prezenční výuka 2 hod/ týd)
Title: Němčina. FOJK. Blended learning
Guaranteed by: Language Centre - German (21-JCN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4 [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: German
Teaching methods: combined
Level: specialized
Guarantor: Klára Tschek, M.A.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: JCNSILHA (10.02.2016)
Kurz je určený pro studenty/doktorandy s jazykovou znalostí na úrovni B2.

Kurz kombinuje prezenční výuku (1 x 90 min. týdně) s individuální prací přes internet (náročnost: ca. 60 min.týdně).
Obsahově se koncentruje na ústní projev (diskuze, referáty), čtení s porozuměním a zdokonalování písemného projevu. Kurz obsahuje autentické materiály - texty, videa, audio-soubory z medií jako "Die Zeit", "Arte", "3sat", tematické okruhy jsou např. studium, společenské a interkulturní otázky - o kterých doufáme, že vzbudí zájem na straně studentů a budou kvalitním podnětem pro diskuzi.

Studenti na základě interaktivní struktury internetového portálu mohou pracovat samostatně a zdokonalovat si např. gramatické znalosti či rozšiřovat slovní zásobu.
Atestace: Kurz je zakončen zápočtem, který je udělován na základě docházky, aktivní práce v hodině a úspěšného zvládnutí předepsané látky. 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html