SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Latin. Additional Reading of Texts for Exam from History of Art - ASZLJ3120
Title: Latina. Doplňková četba textů ke zkoušce pro historiky umění
Guaranteed by: Language Centre - Latin (21-JCL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 10 (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Annotation -
The course is designed as supplementary reading for students of the basic Reading of Latin Texts for Art Historians (ASZLJ3110). This reading provides more space for translating Latin texts and deepening the language skills acquired in the basic course.
Although direct grammatical interpretation is not part of the readings, there is space in the course for the completion of more complex grammatical, especially syntactic phenomena, and their practice on original texts.
The selection of texts is guided by the corpus assigned as required reading for the exam from the Reading of Latin Texts for Art Historians, so the course also serves as an intensive preparation for this compulsory exam.
The course can also be taken by students of other disciplines, for whom it is designed as an extension reading of Latin texts, especially in the field of art history.
However, an introductory knowledge of Latin II and a gradual expansion of grammatical knowledge within the scope of the basic Reading of Latin Texts for Art Historians (approximately Lessons 10-15 of the textbook Ad fontes - Cursus Latinus) are required.
For non-majors, the current enrollment in Latin for Art Historians course is not mandatory, but it is recommended that you take the parallel Latina III course, which is comparable in grammatical content or have already taken Latina III prior to this reading.
Grammatical phenomena can also be supplemented by self-study.
The course is a one-semester, 1x2 hours of full-time instruction per week.
Last update: Dittrich Šimon, Mgr. (06.02.2024)
Aim of the course - Czech

Studenti dokážou aplikovat získané jazykové znalosti při překladu latinských pramenů, prohloubí si jazykové dovednosti a naučí se různé techniky práce s textem.
Začleněním latinských pramenů do kulturněhistorického kontextu a jejich výkladem si dokážou propojit studované texty s dosavadními oborovými znalostmi.

Last update: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (03.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Atestace se uděluje za pravidelnou účast, aktivní práci v hodině a domácí přípravu překladu textů, která je nezbytnou součástí kurzu.

Last update: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (03.02.2024)
Literature - Czech

Korpus textů poskytne vyučující na začátku kurzu.

Slovníky: 

Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Pražák, J., Novotný, F., Sedláček, J.: Latinsko-český slovník. Praha, KLP 1999.

Mluvnice:

Novotný, F.: Základní latinská mluvnice, Praha, SPN 1957, H&H Jinočany 1992.
Fürst, K.: Latinská mluvnice pro gymnasia a reálná gymnasia, Praha 1946.
Quitt, Z. – Kucharský, P.: Latinská mluvnice. Praha, SPN 1972.
Panhuis, D., Pultrová, L. (překlad): Gramatika latiny. Praha, Academia 2014.

Doplňková učebnice:

Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2014 (a novější). 

Last update: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (03.02.2024)
Syllabus - Czech

Četba a překlad latinských pramenů z oboru dějiny umění a kulturních dějin, pochopení pozadí a okolností vzniku textů, rozšíření odborné slovní zásoby, běžně užívané latinské zkratky, práce se slovníkem a dalšími příručkami.
Aplikace znalostí z morfologie a syntaxe, procvičování gramatických jevů průbězně probíraných v kurzech Latina pro historiky umění, popř. Latina III.

Last update: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (03.02.2024)
Entry requirements - Czech

Pro účast v kurzu je nutná znalost latiny na výstupní úrovni absolventa kurzu Latina II - viz sylabus.
Tato úroveň se ověřuje splněným zápočtem z Latiny II, příp. (u studentů, kteří na Latinu II nechodili) splněním vstupního testu před začátkem nového semestru (v takovém případě je nutno se předem domluvit s vyučujícím).

Last update: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (03.02.2024)
Other recommended courses - Czech

Pro oborové studenty je povinný základní kurz Latina pro historiky umění pod kódem ADU100226.

Pro neoborové studenty doporučujeme analogický kurz (tj. tentýž jako ADU100226) zapisovaný pod kódem ASZLJ3110, popř. paralelní obecný kurz Latina III; tuto doplňkovou četbu (ASZLJ3120) lze ovšem navštěvovat i samostatně.

Last update: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (05.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html