SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The Dispute over Freedom - ASZFS0066
Title: Spor o svobodu
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (150)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=615
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (05.02.2024)
Kurz společného základu „Spor o svobodu“ se zaměří na diskuse o svobodě v novějším politickém myšlení. Nepůjde pouze o otázku, kdy a v jaké míře jsme svobodni, ale především, co si přesně pod svobodou představujeme. Kurz vyjde z konfrontace dvou pojmů svobody: svobody jako "lidské emancipace" (Marx) a svobody chápané jako "to, že mi druzí nezasahují do života" (Berlin). Při konfrontaci dvou pojmů svobody vyjdeme z klasických textů K. Marxe (Úvahy o židovské otázce) a I. Berlina (Dva pojmy svobody), ale přihlédneme i k dalším textům politické filosofie (Rousseau, Mill apod.). Přitom si budeme klást otázku, zda lze tyto úvahy o politické svobodě využít při porozumění současné realitě (např. postupu EU při regulaci svobody na internetu), případně významným okamžikům naší minulosti, v nichž sehrálo významnou roli určité pojetí svobody (pražské jako 1968, listopad 1989) a které jsou i zpětně předmětem diskusí.

Moodle ke kurzu: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=615
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (05.02.2024)

Podmínky k udělení atestu:

a) pravidelná účast na přednáškách
b) splnění průběžných testů (proběhnou na začátku vybraných hodin)

Pokud studentka či student nezíská za průběžné testy předem stanovený počet bodů, nebude udělen zápočet.

Podklady ke kurzu budou průběžně k dispozici v moodle.

 

Moodle ke kurzu: Moodle ke kurzu: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=615

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html