SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Crucial Metaphors of European Modernity - ASZFS0046
Title: Klíčové metafory evropské modernity
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (150)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6028
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (06.02.2024)
The aim of the course consists in the identification and the critical assessment of metaphors that the modern thought (since the end of 16th century until the Enlightenment) has established as guiding principles for our self-understanding as well as grounds for our conceptions of Nature, State and Society. These metaphors, such as Body-Machine, Social contract or the Book of Nature written in the language of mathematics, have since become an implicit part of our thinking and they continue ever since to orient – often in an unreflected manner – our worldview. Our attempt to clarify the origins of these ideas and concepts follows the task formulated by Jacques Derrida with regards to our own cultural tradition: “it is necessary to draw on the heritage and its memory for the conceptual tools that allow one to challenge the limits that this heritage has imposed up to now.“ Following Derrida´s call, we propose to critically discuss some of the constitutive rhetorical figures that are crucial for the birth of European modernity.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (06.02.2024)

Blumenberg, H. Die Lesbarkeit der Welt, Frankfurt/Main: Suhrkamp, 19832

Hadot, P. Závoj Isidin. Esej o dějinách ideje přírody, Praha: Vyšehrad 2010

Kant, I., Základy metafyziky mravů, Praha: Svoboda, 1990

Lakoff, G., Johnson, M., Metafory, kterými žijeme, Brno: Host, 2014

Röd, W., Novověká filosofie. Sv. I., Praha: Oikyomenh, 2001, zejména str. 1 - 116

Röd, W., Novověká filosofie. Sv. II, Praha: Oikyomenh, 2001, zejména str. 1 - 136 a 216-258

Rutherford, D. (ed.), The Cambrige Companion to Early Modern Philosophy, Cambridge: CUP, 2006

Scruton, R., Krátké dějiny novověké filosofie, Brno: Barrister & Principal, 1999, str. 1-186

Taylor, C., Etika autenticity. Praha: Filosofia, 2001.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (08.02.2023)

Pro případ jakékoli změny je všem doporučeno sledovat vlastní mailovou schránku uvedenou v SISu, na níž vám budu zasílat informace a aktualizace.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (06.02.2024)

Jedinou podmínkou pro získání zápočtu je úspěšné absolvování závěrečného testu, na který je třeba se předem připravit samostatným vypracováním odpovědí na seznam zhruba 30 otázek. Tento postupně aktualizovaný seznam otázek pro letní semestr 2024 naleznete v moodlu

Na závěr letního semestru vypíšu v SISu celkem tři termíny závěrečného testu (v prezenční formě). V den zápočtového testu vyberu pro danou skupinu 10 otázek, na jejichž zodpovězení budete mít 80 minut. 

Plný počet bodů za každou odpověď dostanete v případě:

1) že ji dokážete samostatně zformulovat v logicky navazujících větách (žádné šipky, odrážky apod.)

2) že vaše odpověď bude formulována minimálně v 6 ucelených větách či souvětích.

3) že z ní bude patrné vaše porozumění dané problematice

4) že ve své odpovědi nebudete uvádět věci, na které se otázka neptá.

Za takovouto odpověď získáte 2 body. Maximální dosažitelný počet bodů za 10 odpovědí je tedy 20.

Pro získání zápočtu musíte v tomto testu získat alespoň 14 bodů.  V případě nedostatečného počtu bodů si test zopakujete.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html