SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Swedish Morphology - ASV200014
Title: Morfologie švédštiny I
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Swedish
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Pre-requisite : ASV200003
Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Svensk morfologi I är en fördjupningskurs i svensk grammatik och inriktas på den synkrona beskrivningen av språket. Under höstterminen får kursdeltagarna en detaljerad framställning av den svenska nominalböjningen i form av tematiska föreläsningar som blir uppföljda av praktiska övningar. Studenterna får också grundläggande inblick i svensk lingvistisk terminologi och kommer att läsa korta språkvetenskapliga texter.
Last update: Dubec Pavel, PhDr., Ph.D. (24.09.2020)
Literature -

- HULTMAN, Tor G. Svenska Akademiens språklära. Stockholm: Svenska Akademien, 2003.

- JÖRGENSEN, Nils, SVENSSON, Jan. Nusvensk grammatik. Malmö: Gleerup, 1991.

- NYLUND, Elizabeth, HOLM, Britta. Deskriptiv svensk grammatik. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1993.

- Språkriktighetsboken. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 93, Stockholm 2005.

- TELEMAN, Ulf et al. Svenska akademiens grammatik. 2, Ord. Stockholm: Norstedts ordbok, 1999.

- THORELL, Olof. Svensk grammatik. 2. uppl. Stockholm: Esselte Studium, 1987.

- WIJK-ANDERSSON, Elsie. Ny grammatik: det svenska språkets struktur. Uppsala: Hallgren & Fallgren studieförlag, 2002.

Last update: Dubec Pavel, PhDr., Ph.D. (24.09.2020)
Requirements to the exam -

Villkor för att få godkänt: - skriftligt prov

                                     - regelbunden och aktiv närvaro på lektionerna (min. 75 %)

                                     - kort muntlig presentation

Last update: Dubec Pavel, PhDr., Ph.D. (24.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html