SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Language Course V - Sanskrit - ASN600002
Title in English: Jazykový kurs V - sanskrt
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2014
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 Ex [hours/week]
summer s.:2/2 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. Dr. Svetislav Kostič
PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
PhDr. Petr Duda
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D. (25.09.2013)
Na tomto stupni studia indického jazyka se výuka zaměřuje na upevňování gramatických znalostí prostřednictvím četby
textů z různých období vývoje jazyka. V klasickém jazyce (sanskrt) se interpretace soustřeďuje na vybrané speciální texty
dle zaměření studentů, případně na některou formu středoindických jazyků (máháráštrí, páli) s nácvikem literárního
překladu do češtiny. V moderním jazyce se rozvíjí znalosti směrem k současným formám jazyka, jako je např. jazyk
žurnalistiky - tisku a jiných medií, jazyk filmu, moderní poezie atd. Student je též seznamován s některými formami
hovorových substandardů a s vývojem jazyka v kontextu jazykového kontaktu (především vliv angličtiny). U specializace
na moderní indický jazyk se vedle četby moderní prózy, poezie a článků z tisku věnuje pozornost též překladům z češtiny
do indického jazyka a literárnímu překladu do češtiny.

Zimní semestr:
1.-5. Četba vybraných textů
6.-7. Vybrané texty vědeckého a technického charakteru
8.-13. Procvičování vybrané slovní zásoby

Letní semestr:
1.-5. Četba vybraných textů
6.-7. Vybrané texty vědeckého a technického charakteru
9.-13. Procvičování vybrané slovní zásoby
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html