SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Religions-Narrative Literature - ASN500010
Title in English: Nábožensko-vyprávěcí literatura
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2015
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ASN100011
Note: course for students of another faculty
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Incompatibility : ASN500004
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (24.07.2015)
Studenti, kteří v rámci bakalářského studia absolvovali dva roky Intenzivního kurzu sanskrtu jako druhého
indického jazyka, mohou v rámci magisterského studijního plánu na tento předmět plynule navázat a prohloubit si
schopnost četby a rozboru textu v tomto jazyce. Seminář je zaměřen na společnou četbu méně obtížných textů
vyprávěcí literatury s náboženskou tematikou. Předpokládá se tedy již bezproblémová znalost gramatiky sanskrtu i
zvládnutí obsáhlejší slovní zásoby. Vedle rozvoje dalších jazykových dovedností přispívá tato četba k prohloubení
znalostí mytologických reálií klasického hinduismu a k úvodnímu seznámení s možnými narativními způsoby
vyjádření náboženského i filosofického obsahu. Texty jsou vybírány z puránové literatury, která je právem
považována za encyklopedii hinduistické mytologie.
Course completion requirements - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

Pravidelná domácí příprava textů, které jsou na hodinách společně čteny a překládány.

Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

Originální texty purán (Márkandéja, Padma, Višnu, Brahma) - ed. Višvanátha Nárájana Mandalíka, Anandashrama Sanskrit Series, 1892-1998; ed. Vénkatéšvara, Venkateshvara Press, 1962-1965.

FILIPSKÝ, J., Encyklopedie indické mytologie, Postavy indických bájí a letopisů. Libri, Praha 1998.

MONIER-WILLIAMS, Sir M. Sanskrit-English Dictionary. Clarendon, Oxford 1960 (nebo jiné vydání).

Oberlies, Th., A Grammar of Epic Sanskrit. Walter de Gruyter, Berlin 2003.WHITNEY, D., Sanskrit Grammar. Motilal Banrsidass, Delhi 1983 (nebo jiná vydání).

ZBAVITEL, D. (ed.), Bohové s lotosovýma očima. Vyšehrad, Praha 1986.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html