SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Interpretation of Kavya Texts - ASN500007
Title in English: Interpretace kávjových textů
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (16.07.2015)
Interpretace kávjových textů je určena pokročilým studentům, kteří mají dostatečné gramatické a lexikální znalosti.
Tento předmět rozvíjí schopnosti porozumět složitému textu, interpretovat ho po stránce gramatické a obsahové a
postupně vede ke schopnosti samostatné práce s obtížným kávjovým textem. Rozvíjí se tu schopnost interpretace
daného textu také s přihlédnutím ke zvláštnostem jeho literární formy, částečně za použití klasických domácích
komentářů. Půjde především o interpretaci Kálidásova Meghadūtam, v první etapě také s výběrem z domácích
komentářů. Podle zájmu studentů a volby pedagoga lze volit některé z dalších významných děl klasické kávjové
literatury (např. Amaru, Bhartrhari, Bilhana, Kalhana, Bána).
Bude rovněž přihlíženo k existujícím překladům do češtiny a bude kriticky zkoumána zejména jejich přesnost
obsahu i formy (O. Friš, D. Zbavitel ad.). Předmět má studenty motivovat k samostatné překladatelské činnosti v
oblasti klasické sanskrtské literatury, tak aby dále rozvíjeli dlouholetou překladatelskou tradici české indologie.
Course completion requirements - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (16.07.2015)

Pravidelná domácí příprava sanskrtských textů, jež jsou na hodinách společně překládány a interpretovány.

Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (16.07.2015)

Kálidása’s Meghadúta with the Commentary of Vallabhadeva. Edited by E. Hultzsch and A. Wezler. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1998 (nebo jiné vydání).

KÁLIDÁSA, Oblak poslem lásky. Přel. O. Friš. Praha: SNKLHU, 1954.

WARDER, A. K., Indian Kavya Literature. Delhi: Motilal Banarsidass, 1898-92.

Winterniz, M., History of Indian Literature, Vol. I-III. Delhi: Motilal Banarsidass, 1981-1985 (nebo jiné vydání).

Další literatura:
Kále, M.R., A Higher Sanskrt Grammar. Bombay: Gopa’l Na’ra’yen & Co., 1922 (nebo jiné vydání).

MONIER-WILLIAMS, Sir M., Sanskrit-English Dictionary. Oxford: Clarendon, 1960 (nebo jiná vydání)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html