SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Interpretation of Religions-Narrative Texts - ASN500004
Title in English: Interpretace nábožensko-vyprávěcích textů
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (16.07.2015)
Dvousemestrální předmět, kombinující přednáškovou část s aktivní prací studentů v semináři, se zaměřuje na
hlubší seznámení s vrcholným dílem puránové literatury – Bhágavata puránou, a na jeho jazykový i obsahový
rozbor. Interpretace vybraných, obtížných pasáží této purány sleduje jak různé podoby mytologického vyjádření
bhaktického vztahu k Bohu, tak i pronikání zjednodušených či pro potřeby bhakti deformovaných myšlenek
klasických filosofických škol (zejm. sánkhji a védánty). Student je zde rovněž systematicky konfrontován s
komentářovou tradicí, k níž je při četbě i interpretaci přihlíženo.
Course completion requirements - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (16.07.2015)

Pravidelná domácí příprava sanskrtských textů, jež jsou na hodinách společně překládány a interpretovány.

Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (16.07.2015)

APTE, V.S., The Practical Sanskrit-English Dictionary. Delhi, Motilal Banarsidass 2007 (nebo jiná vydání).

MANI, V., Puranic Encyclopaedia. Delhi, Motilal Banarsidass 2003.

MONIER-WILLIAMS, M., A Sanskrit-English Dictionary. Motilal Banarsidass. Delhi 2012 (1899)

SPEIJER, J.S., Sanskrit Syntax. Delhi, Motilal Banarsidass 2009 (nebo jiná vydání).

SHASTRI, J.L. (ed.), Bhagavata Purana of Krsna Dvaipayana Vyasa. Delhi, Motilal Banarsidass 1999.

WHITNEY, D., Sanskrit Grammar. Delhi 1983 (nebo jiná vydání).

ZBAVITEL, D. (ed.), Bohové s lotosovýma očima. Praha, Vyšehrad 1986.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html