SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Language Course IV - Sanskrit - ASN500001
Title in English: Jazykový kurs IV - sanskrt
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2013
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 12
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C [hours/week]
summer s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ASN600001
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
PhDr. Petr Duda
Annotation - Czech
Last update: INDBENDI (24.04.2008)
Po uzavření gramatického kurzu klasického nebo živého jazyka (včetně hovorového a literárního standardu živého jazyka)
v bakalářském studiu se praktické i teoretické znalosti dále prohlubují. U živých jazyků se výuka na jedné straně v
navazujícím magisterském studiu více soustředí na syntax a frazeologii hovorového standardu a dialektů. Na straně druhé,
v souvislosti s četbou moderních odborných textů a speciálních konverzačních cvičení se rozvíjí odborná případně i
technická terminologie.Z praktického hlediska se věnuje větší pozornost překládání a tlumočení z češtiny do indického
jazyka a zpět. Vychází se z překladu lehčích novinových článků a kratších literárních útvarů a cvičí se i literární překlad.
Studenti klasického jazyka se hlouběji seznámí také s jinými literárními dialekty, především se starými nebo paralelními
literárními podobami příslušných jazyků. To zahrnuje především prákrty, včetně páli, a védský jazyk. Pro ostatní jazyky
podle specializace je možné část výuky věnovat také např. starým hindským literárním dialektům (bradžština, avadhština,
kharí bólí), klasické tamilštině a staré bengálštině. Jádrem této přípravy je úvod do jazykové, literární a obsahové
interpretace vybraných literárních textů příslušných období, která probíhá paralelně s výukou klasických textů (viz dále).


Zimní semestr:
1.-2. Hlavní dialekty jazyka - nástin
3.-4. Fonologické změny v dialektech
5.-6. Morfologické a syntaktické odlišnosti
7. Odlišnosti ve slovní zásobě
8.-10. Četba vybraných textů v dialektech
11.-13. Poslech nahrávek, konverzace na dané téma

Letní semestr:
1.-4. Odborná terminologie z různých oblastí
5.-9. Další odborné články, četba, konverzace
10.-13. Nácvik tlumočení z indického jazyka do češtiny a obráceně

Literature - Czech
Last update: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)

 

Základní studijní literatura: 
ZBAVITEL, D., Sanskrt. Učební texty. Brno 1987.

Další odborná literatura:
ERHART, A., Sanskrt I, Popisná mluvnice, Praha 1967.
FRIŠ, O., Sanskrtská čítanka II (slovník), ČSAV, Praha 1956
KIELHORN, Fr., Grammatik der Sanskrit-Sprache, Wiesbaden 1965.
WHITNEY, W. D., The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language, Delhi 1988 (n. j. vydání).

 
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)Zimní semestr: 
1.-2. Hlavní dialekty jazyka - nástin 
3.-4. Fonologické změny v dialektech 
5.-6. Morfologické a syntaktické odlišnosti 
7. Odlišnosti ve slovní zásobě 
8.-10. Četba vybraných textů v dialektech 
11.-13. Poslech nahrávek, konverzace na dané téma 

Letní semestr: 
1.-4. Odborná terminologie z různých oblastí 
5.-9. Další odborné články, četba, konverzace 
10.-13. Nácvik tlumočení z indického jazyka do češtiny a obráceně 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html