SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Epic Sanskrit - ASN100010
Title in English: Epický sanskrt
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4 C [hours/week]
summer s.:0/4 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Pre-requisite : ASN100012
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (17.07.2015)
Předmět je zaměřen na četbu a rozbor vybraných epizod ze staroindických eposů Mahábháratam a Rámájanam.
Studenti by měli po absolvování tohoto předmětu být schopni samostatně číst texty v epickém sanskrtu. V průběhu
četby bude kromě významové interpretace textu věnována pozornost gramatickým, lexikálním a syntaktickým
rysům epického sanskrtu. Tematika předmětu bude doplněna rozborem historických, sociálních a kulturních
specifik společnosti tzv. epického období indických dějin.
Course completion requirements - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (17.07.2015)

Student zvládá gramatiku, lexikální zásobu a syntax epického sanskrtu.

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (17.07.2015)

The Mahabharata. For the first time critically edited. The Bhandarkar Oriental Institute, Poona 1933-1966 a další vydání.

The Mahabharata. Volume 1, Book 1. The book of the Beginning. Ed. by Buitenen, J.A.B., Chicago 1973 a další vydání

The Vālmīki Rāmāyaṇa: Critical Edition. 7 Vols., General Editors G.H. Bhatt and U.P. Shah. Orienal Institute, Baroda 1960-1975.

Śrī Vālmīkirāmāyaṇa saṭīkā. Ed. By Vasudev Lakshmaṇ Shāstrī Paṇsīkar. Nirnaya-Sagar Press, Bombay 1909.

The Rāmāyaṇa of Vālmīki. An Epic of Ancienit India. Vol. I-VII, Transl. R.P.Goldman, R. Lefeber, Sheldon I. Pollock, Sally J. Sutherland Goldman, Barend A. van Nooten. Princeton University Press, Princeton, 1984(I), 1986 (II), 1991(III), 1994(IV), 1996(V), 2009(VI), (forthcoming VII).

Další literatura:
Apte, V.S. The Practical Sanskrit-English Dictionary. Motilal Banarsidass, Delhi 2007 (nebo jiná vydání).

MONIER-WILLIAMS, Sir M. Sanskrit-English Dictionary. Clarendon, Oxford 1960 (nebo jiné vydání).

Oberlies, Th. A Grammar of Epic Sanskrit. Walter de Gruyter, Berlin 2003.

Speyer, J.S. Sanskrit Syntax. Motilal Banarsidass, Delhi 2009 (nebo jiné vydání).

Van Dahlen, L.A. Vālmīki’s Sanskrit. Brill, Leiden 1980.

Whitney, D. Sanskrit Grammar. Motilal Banrsidass, Delhi 1983 (nebo jiná vydání).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html