SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Descriptive Grammar of Sanskrit - ASN100009
Title in English: Deskriptivní gramatika sanskrtu
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
summer s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Pre-requisite : ASN100007
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (17.07.2015)
Popisně gramatická přednáška, která doprovází Intenzivní kurz sanskrtu II, prohlubuje teoretickou interpretaci
gramatické struktury jazyka. Vedle systematického přehledu tradičního indického výkladu sandhiových změn je
pozornost věnována problémům definice jednotlivých gramatických kategorií a typologických zvláštností a
důkladnému pochopení fungování gramatického systému sanskrtu. V návaznosti na předchozí aktivní textové a
gramatické rozbory se dále upřesňuje domácí interpretace jednotlivých tvaroslovných procesů gramatického
systému.
Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (17.07.2015)

Emeneau, M.B., van NOOTEN, B. A. Sanskrit Sandhi and Exercises. University of California Press, Berkeley, Los Angeles 1968.

Kielhorn, Fr. Grammatik der Sanskrit-Sprache. Franz Steiner Verlag GMBH, Wiesbaden 1965.

Whitney, W. D. Sanskrit Grammar. Motilal Banarsidas, New Delhi 1983 (nebo jiné vydání).

Whitney, W. D. The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language. Motilal Banarsidas, Delhi 1988 (nebo jiné vydání).

Další literatura:
BURROW, Th. The Sanskrit Language. Faber and Faber, London 1973 (nebo jiné vydání).

Kále, M.R. A Higher Sanskrit Grammar. Gopa’l Na’ra’yen & Co., Bombay 1922 (nebo jiné vydání).

RENOU, L. Grammaire Sanscrite. Adrien-Maisonneuve, Paris 1930.

SPEIJER, J.S. Sanskrit Syntax. The Rinsen-Shoten Bookstore Ltd., Kyoto 1968 (nebo jiné vydání).

Syllabus - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (17.07.2015)
Tematické okruhy systematického popisu v návaznosti na předchozí výklad:
1. Fonologie sanskrtu a sandhi

2. Gramatické kategorie jména a konsonantní kmeny

3. Gramatické kategorie slovesa, slovesné třídy (2., 3., 5., 8., 9.)

4. Zájmena osobní, ukazovací, tázací, neurčitá

5. Derivace jmen a sloves (prefixy, sufixy)

6. Kompozita (dvandva, tatpuruša, karmadháraya, bahuvríhi).

7. Základní syntaktické funkce jmenných a slovesných tvarů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html