SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Old Norse Literature I - ASK5N0019
Title in English: Staroseverská literatura I
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Lucie Korecká
PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Helena Březinová, Ph.D. (24.05.2016)
Přednáška nabídne seznámení s hlavními žánry a proudy staroseverské literatury a jejich vývojem v období, jež lze zhruba vymezit lety 800-1397 (s možným přesahem v obou směrech). Pochopitelným doplněním tohoto záměru bude i stručná charakterizace podmínek, v nichž severská literatura vznikala, a které formovaly její dochovanou podobu stejně jako nástin současných názorů na vznik a společenskou funkci jednotlivých staroseverských literárních žánrů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html