Translation and Interpretation: Sagas about Skalds - ASK500339
Title: Překladový seminář: Ságy o skaldech
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Marie Novotná, Ph.D.
PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jiří Starý, Ph.D. (17.07.2022)
Cílem semináře je příprava staroseverských ság o skaldech textů pro plánovanou publikaci. Zájemci o účast nechť nejprve konzultují s přednášejícím.