Old Norse Literature II - ASK500338
Title: Staroseverská literatura II
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jiří Starý, Ph.D. (08.02.2024)
STAROSEVERSKÁ LITERATURA II

Popis semináře:

Seminář navazuje na první část, jež proběhla v zimním semestru, studenti necméně mohou absolvovat letní semestr i jednotlivě.
Seminář nabídne seznámení s hlavními žánry a proudy staroseverské literatury a jejich vývojem v období, jež lze zhruba vymezit lety 800-1397 (s možným přesahem v obou směrech). Pochopitelným doplněním tohoto záměru bude i stručná charakterizace podmínek, v nichž severská literatura vznikala, a které formovaly její dochovanou podobu stejně jako nástin současných názorů na vznik a společenskou funkci jednotlivých staroseverských literárních žánrů. Po absolventech bude požadována příprava na jednotlivá sezení a nastudování povinné primární a sekundární literatury ze seznamu a dalších děl, jež budou k dispozici v aparátu semináře.
Seminář je možno absolvovat se zápočtem či zkouškou. Zápočet bude udělen za úspěšné absolvování krátkého testu z dějin staroseverské literatury, zkouška bude udělena po soustavnějším prozkoumání znalostí dějin staroseverské literatury.
Od studentů se očekává, že se budou průběžně připravovat četbou primární, případně sekundární literatury, jež jim bude poskytnuta. Samozřejmým předpokladem k absolvování je aktivní účast na diskuzi v průběhu semináře.