SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Czech-Nordic Relations in the 20th Century - ASK500313
Title: Česko-skandinavské vztahy ve 20.století
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.
Interchangeability : ADK210015, ANO210015
Is interchangeable with: ANO210015, ADK210015
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: VLKOV6AS (04.10.2020)
Výběrový kurz seznámí s česko-skandinávskými vztahy ve 20. století, které byly zásadně determinované politickými událostmi v obou zemích a ve světě. Představí klíčové osobnosti, které významně přispěli k rozvoji vzájemných styků, a to jak na úrovni politické, kulturní i společenské.
Studenti se budou moci podílet na dílčích výzkumných úkolech dle svého zájmu (sběr a interpretace pramenů, vyhledávání pamětníků, kratší překlady vzpomínek a dalších ego-dokumentů).
Na přednáškách vystoupí pozvaní hosté. V rámci kurzu budou zorganizovány návštěvy vybraných archivních institucí, ve kterých jsou uchované materiály k česko-skandinávským vztahům.
Výběrový semestrální kurz je určen studentům bakalářského a magisterského studia oddělení skandinavistiky. Přednášky budou vedené v češtině, přednášky zahraničních hostů pak v angličtině.
Course completion requirements - Czech
Last update: VLKOV6AS (04.10.2020)

Požadavky k udělení 5 kreditů: účast na přednáškách, 2 výzkumné úkoly, četba textu, prezentace knihy/dokumentů a závěrečný test.

Návštěva archivu proběhne mimo výuku (dle možností dané instituce a studentů). 

Četba bude k dispozici na Moodle UK.

Výzkumné úkoly tvoří páteřní zapojení studentů v kurzu. V minulých letech výzkumným úkolem byl, například, překlad pamětí Čechoslováků z pobytu ve Skandinávii /2 str./, pátrání po nuceně nasazených Češích v Norsku nebo popularizační výstup.

 

Požadavky:

·         účast (max. 2 absence) 20%

·         2 výzkumné úkoly a jejich prezentace 40%

·         průběžná četba na přednášky vč. její zhodnocení 20%

·         závěrečný test 20%.

 

Atestace: nad 65% prospěl/a, nad 75% velmi dobře, nad 85% výborně

Literature - Czech
Last update: VLKOV6AS (04.10.2020)

Povinná četba:

1)     přehledové dějiny 20. století k Norsku/Dánsku/Švédsku a jedna odborná publikace (monografie) k vybranému časovému úseku,

2)     beletristické /popularizační publikace (vzpomínky, paměti, svědectví), 2x

3)     odborné články 8x

4)     webové portály (detailně prostudovat tři české a dva skandinávské weby)

5)     dobové materiály (korespondence, zprávy, časopisy) zajistí vyučující), cca 100 s.

6)    kvalifikační práce (bakalářka, DP), 1x)

 

Magistři navíc: přehledové dějiny a beletrie z každého skandinávského státu (celkem 6 publikací), dále 3 odborné články ve skandinávském jazyce dle vlastního výběru

Každý si připravuje průběžně svůj vlastní seznam četby (pošle do složky četba na MS Teams do 17. 11. 2020).

 

Seznam četby visí na Moodlu.

Syllabus - Czech
Last update: VLKOV6AS (04.10.2020)

Program kurzu

1) [středa 7. 10.] Nástin česko-skandinávských vztahů, představení kurzu

2) [středa 14. 10.] Diplomatické vztahy mezi ČSR a Skandinávii

3) [středa 21. 10.] Osobnosti čs. původu ve Skandinávii 1. pol. 20. století: Václav Marek

4) [středa 28. 10.] státní svátek (výuka odpadá)

    [čtvrtek nebo pátek 29. -30. 10.] návštěva Archivu Ministerstva zahraničí

5) [středa 4. 11.] Česko-skandinávské vztahy za 2. sv. války: Čechoslováci ve Skandinávii I

6) [středa 11. 11.] Česko-skandinávské vztahy za 2. sv. války: Čechoslováci ve Skandinávii II

8) [středa 25. 11.] České židovské děti v Dánsku

9) [středa 2. 12.] Dánové v Terezín

10) [středa 9. 12.] Čs. exil ve Skandinávii – návštěva Knihovny Libri prohibiti

11) [středa 16. 12.] Kulturní diplomacie ČR ve Skandinávii

12) [středa 6. 1.] Současné politické, kulturní a společenské vztahy

 

Entry requirements - Czech
Last update: VLKOV6AS (04.10.2020)

Kurz je určen studentům Skandinavistiky, případně dalším zájemcům z UK.

Kurz je možné zapsat jako náhradu za Dějiny Skandinávie II. (pro studenty, kteří absolvovali Dějiny I.)

 

Kurz bude probíhat on-line, a to na platformě MS. Rozpis četby a závěrečný test je na Moodle 1 UK. Studenti se do obou systémů zaregistrují před začátkem kurzu.

Kód kurzu v Moodlu I:  ASK500313

Kód do MS Teams Skandinavistika!:  ga7damu

 

Registration requirements - Czech
Last update: PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D. (16.02.2021)

Zapsaní studentisi před začátkem kurzu nainstalují aplikaci MS Teams.

Je potřeba mít funkční kameru a audio, jakož i aktualizovat svůj e-mail v SISu (na tento e-mail bude poslána pozvánka k on-line výuce).

 

Těším se na Vás!!!

 

Kurz je vypsán poprvé na FF UK, a to díky projektu: Česko-norská memorabilia, financovaného fondy EHP.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html