SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Interpretation of Sagas - ASK500207
Title: Interpretace rodových ság
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (11.06.2017)
Rodové ságy představují jeden z nejvýznamnějších vernakulárních korpusů středověké literatury. Jedná se o
necelých padesát staroseverských textů různé délky, které popisují dějiny Islandu v době vikinské a mezi něž patří
mj. tak slavná díla jako je Sága o Egilu Skallagrímssonovi, Sága o Njálovi či Sága o bitvě na pláních. Temná
osudovost, železná logika rodové msty a hrdinské rysy činí ze ság předmět obdivu moderních autorů i kritiků. Mj.
Ted Hughes je označuje za "one of the great marvels of world literature", Seamus Heaney za "testimony to the
human spirit's ability not only to endure what fate may send it but to be renewed by the experience" a slavným je
výrok Milana Kundery "the glory of the sagas is indisputable".
Odvrácenou stranou literární slávy rodových ság jsou četné a dodnes nevyřešené filologické problémy spojené
s jejich vznikem: Jsou rodové ságy pozůstatkem původní staroseverské orální tradice nebo mohly při jejich zápisu
spolubůsobit vlivy evropského středověkého písmenictví? Jsou tradovaným "sociálním narativem" či dílem
sebevědomých autorů v moderním smyslu slova? Odrážejí pohanskou etiku či prosazují nový křesťanský
světonázor? A odráží vůbec realitu doby vikinské či se jedná o fikce srovnatelné s moderními historickými
romány? Právě tyto otázky, podstatné pro správné pochopení a interpretaci rodových ság, budou předmětem
semináře.
Udělení atestace předpokládá pravidelnou četbu primárních textů, aktivní účast na diskusích a zpracování
referátů (ze sekundární literatury v moderních jazycích). Znalost staré severštiny předpokládána není - texty ság
budou k dispozici v českých překladech.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html