Old Norse I - ASK500067
Title: Staroseverština I
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Stará severština byla jazykem doby vikinské a skandinávského středověku, společným předchůdcem současné dánštiny, norštiny, švédštiny, islandštiny a řady dalších dialektů severní Evropy (gutština z ostrova Gotlandu či manxština přežívající na ostrově Man). Díky tomu je klíčem k řadě psaných památek otevírajících nám svět středověké Skandinávie: mytologických a hrdinských básní Starší Eddy, oslavných básní aristokratických skaldů, stovek ság a tisíců dochovaných runových nápisů. Hlavním cílem semináře je připravit jeho účastníky právě k samostatnému čtení staroseverských literárních památek. Podmínkou udělení zápočtu je pravidelná účast na semináři a úspěšné absolvování testů.
Last update: Starý Jiří, PhDr., Ph.D. (08.02.2024)