SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Old Norse Literature - ASK500025
Title: Staroseverská literatura
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jiří Starý, Ph.D. (24.09.2021)
STAROSEVERSKÁ LITERATURA I-II

Popis semináře:

Seminář se skládá ze dvou relativně samostatných částí, jež proběhnou v zimním a letním semestru a jež mohou studenti (jimž to umožňují studijní řády) absolvovat i jednotlivě.
Zimní semestr nabídne seznámení s hlavními žánry a proudy staroseverské literatury a jejich vývojem v období, jež lze zhruba vymezit lety 800-1397 (s možným přesahem v obou směrech). Pochopitelným doplněním tohoto záměru bude i stručná charakterizace podmínek, v nichž severská literatura vznikala, a které formovaly její dochovanou podobu stejně jako nástin současných názorů na vznik a společenskou funkci jednotlivých staroseverských literárních žánrů. Po absolventech bude požadována příprava na jednotlivá sezení a nastudování povinné primární a sekundární literatury ze seznamu a dalších děl, jež budou k dispozici v aparátu semináře.
Hlavním tématem letního semestru budou individuální interpretační problémy, vztahující se k jednotlivým oblastem staroseverské literární kultury. Od studentů se očekává, že se budou průběžně připravovat četbou primární a (zejména) sekundární literatury, jež jim bude poskytnuta a že připraví samostatné referáty.
Samozřejmým předpokladem k absolvování obou částí je aktivní účast na diskuzi v průběhu semináře.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html