SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Old Norse Mythological poems: Interpretation II - ASK200240
Title: Staroseverské mytologické básně: Interpretace II
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (12.12.2018)
Staroseverské mytologické písně, obsažené převážně ve Starší Eddě, představují ojedinělý soubor textů
popisujících jedno z velkých předkřesťanských náboženství Evropy - staroseverské pohanství. Proto jsou jedním z
klíčových pramenů pro poznání staroseverských představ o světě a bozích. Jakkoliv je ovšem jejich studium pro
poznání staroseverského světonázoru nezbytné, jedná se o jedny z nejkryptičtějších staroseverských textů.
Představy, jež v nich nacházíme, často nedokážeme uchopit natožpak interpretovat, jejich jazyk představuje ve
staroseverské literatuře specifický "jazykový ostrov", nezodpovězeny zůstávaji i otázky po jejich vzniku a smyslu.
Byly edické písně rituálními texty, či jen využívaly bohatství mytologických příběhů k pobavení publika? Oslavovali
jejich tvůrci bohy, či na ně hleděli s kritickou skepsí? Nebo snad - jak se domnívají obzvlášť radikální badatelé -
byly ve skutečnosti sepsány až v křesťanských dobách a představují spíše nostalgickou "vzpomínku" na svět
severského mýtu?

Seminář si rozhodně neklde za cíl tyto komplikované otázky zodpovědět: spíše popsat východiska a předpoklady,
s nimiž k nim badatelé přistupovali, přehlédnout jaké odpovědi na ně dávali a zvážit relevanci úvah, jimiž pro své
odpovědi argumentovali.


Seminář je určen především skandinavistům, neuzavírá se však ani studentům ostatních oborů (historických,
literárněvědných, filologických, religionistických) a nepředpokládá žádné specificky skandinavistické znalosti a
dovednosti. Předpokládána ani není znalost staré severštiny - texty básní budou k dispozici v českých (a výjimečně
anglických) překladech. Předpokladem udělení zápočtu je pravidelná četba primárních textů, aktivní účast na
diskusích a zpracování referátů (ze sekundární literatury v moderních jazycích). Zájemci o zkoušku budou navíc
muset formou seminární práce na základě sekundární literatury diskutovat jedno z témat semináře.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html