SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Grammatical Words and Syntax - ASJB0009
Title in English: Gramatická slova a syntax
Guaranteed by: Institute of Comparative Linguistics (21-USJ)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Class: Exchange - 08.9 Others-Humanities
Exchange - 09.3 Linguistics
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (26.06.2019)
Přednáška shrnuje ostatní jazykový materiál mimo nominální a verbální kategorie: zájmena, partikule, adverbia,
spojky, částice a syntax prajazyka.

1) Vývoj názorů na morfologii zájmena a roli neohebných slovních druhů a problémy názvosloví, přehled
zásadních prací od počátku bádání a v současné době standardních příruček
2) Morfologie zájmenných bází, supletivismus
3) Kategorie zájmen (osobní, reflexivní, přivlastňovací, vztažná, neurčitá, záporná, zájmenná adjektiva)
4) Vztah osobních zájmen ke slovesu (funkčně) a k nominu (funkčně a formálně)
5) Rod a pád
6) Kategorie neohebných slovních tříd a jejih členění
7) Adpozice
8) Konjunkce
9) Dimenzionální adverbia a jejich vztah k pronominálním bázím
10) Základní rysy syntaxi a syntaktická typologie a její důsledky pro rekonstrukci
11) Pádová syntax
12) Vedlejší věty
13) Pozice shodného a neshodného přívlastku
14) Negace
15) Otázka.
Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (28.08.2015)

The aim of the lecture is to introduce the student to the history and prehistory of the Indo-European languages and Indo-European comparative linguistics and their present relation and common features. A special focus will be placed on the position of Czech vis-à-vis the major languages of Europe, highlighting the common heritage. The following topics will be covered:

1. Language change, its scientific and popular conceptions throughout history

2. Indo-European comparative linguistics: from William Jones to 21 century

3. Indo-European branches

4. The comparative reconstruction, regularity and analogy

5. PIE homeland, culture, migrations, contacts

6. PIE phonology (kentum-satem, laryngeal theory, ablaut, sound laws)

7. PIE morphology (inflection, derivation, compounds)

8. PIE nominal categories

9. PIE pronoun

10. PIE numerals

11. PIE verb

12. PIE particles and syntax

Clackson, James. Indo-European Linguistics. An Introduction. Cambridge Textbooks in Linguistics, Cambridge: Cambridge University Press (2007).

Fortson, Benjamin W. IV, (2006). Indo-European Language and Culture: an introduction. (2nd edition) Blackwell Textbooks in Linguistics.

Mallory, J. P. - Adams, D. Q.The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford - New York: Oxford University Press. (2006)

Meier-Brügger, Michael, Indo-European Linguistics. de Gruyter Textbook: Berlin, Walter de Gruyter (2003).

Ringe, Donald, Reconstructed ancient languages. In: Woodard, Roger (ed.). Ancient languages of Asia and America. CUP.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html