SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Introduction to Quantitative Linguistics - ASJ500048
Title: Úvod do kvantitativní lingvistiky
Guaranteed by: Institute of Comparative Linguistics (21-USJ)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jiří Milička, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (27.01.2015)
Seminář uvádějící účastníky do soudobé kvantitativní větve empirické lingvistiky. Po nahlédnutí do jejích
epistemologických a metodologických východisek (nástrahy testování hypotéz, redukcionistického a
funkcionálního modelování) a krátkém historickém exkurzu (Zipfův, Herdanův a Menzerathův zákon, synergetická
lingvistika) následuje uvedení do komplexity, redundance a dalších pojmů teorie informace a jejich významu pro
zkoumání jazyka a textů.
Těžiště semináře je v modelování jazyka jakožto dynamicky stabilního sebeorganizujícího se systému pomocí
buněčných automatů a víceagentových počítačových simulací.

Přednášku zajišťuje Mgr. Jiří Milička.

Základní literatura:

Gabriel Altmann. (1980). Prolegomena to Menzerath’s law. In: R. Grotjahn (Ed.), Glottometrika 2. Bochum:
Brockmeyer.
Reinhard Köhler (ed.) (2005): Quantitative Linguistics. An International Handbook.
Andrej Kolmogorov (1965): Three Approaches to the Quantitative Definition of Information. Problems Information
Transmission 1 (1): 1–7.
Pierre-Yves Oudeyer (2006): Self-Organization in the Evolution of Speech (Studies in the Evolution of Language).
Oxford University Press.
Stephen Wolfram (2002): A New Kind of Science. Wolfram Media Inc. Champaign.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Jiří Milička, Ph.D. (15.02.2016)

Gabriel Altmann. (1980). Prolegomena to Menzerath’s law. In: R. Grotjahn (Ed.), Glottometrika 2. Bochum: Brockmeyer.

Reinhard Köhler (ed.) (2005): Quantitative Linguistics. An International Handbook.

Andrej Kolmogorov (1965): Three Approaches to the Quantitative Definition of Information. Problems Information Transmission 1 (1): 1-7.

Pierre-Yves Oudeyer (2006): Self-Organization in the Evolution of Speech (Studies in the Evolution of Language). Oxford University Press.

Stephen Wolfram (2002): A New Kind of Science. Wolfram Media Inc. Champaign.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jiří Milička, Ph.D. (15.02.2016)

Seminář uvádějící účastníky do soudobé kvantitativní větve empirické lingvistiky. Po nahlédnutí do jejích epistemologických a metodologických východisek (nástrahy testování hypotéz, redukcionistického a funkcionálního modelování) a krátkém historickém exkurzu (Zipfův, Herdanův a Menzerathův zákon, synergetická lingvistika) následuje uvedení do komplexity, redundance a dalších pojmů teorie informace a jejich významu pro zkoumání jazyka a textů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html