SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Research Project: The Quality of Work Life in the Czech Republic - ASGV01004
Title: Výzkumný projekt: kvalita pracovního života v ČR
Guaranteed by: Department of Sociology (21-KSOC)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 10 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Annotation -
Last update: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (01.09.2022)
The aim of the course is to provide students with the opportunity to implement their own research project from formulation of the research question to analysis and presentation of the results (eventually publication). Students will work in teams of 3-5 members and solve their own small project with supervision and consultation with the teacher during the course. The general thematic area of the projects will be the quality of working life and students will use the data obtained using the SQWLi indicator for secondary analysis. The specific thematic focus and research questions will be determined in the opening weeks of the course. The purpose of the course concept is to prepare students for the situation when they have to solve their assigned research task relatively independently, i.e. for future work in research organizations and teams.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (01.09.2022)

Průběžné odevzdání dílčích výstupů: projekt výzkumu, datový soubor připravený k analýze a soupis používaných proměnných, závěrečná (analytická) zpráva, prezentace s představením hlavních výsledků/tisková zpráva.

Zápočet musí studenti splnit v semestru zápisu kurzu.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (12.05.2023)

Vinopal, J., (2020). Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice 2020. Certifikovaná metodika. Projekt „Optimalizace metody sběru dat pro zvýšení kvality a efektivity Indikátoru subjektivní kvality pracovního života (SQWLi),“ TAČR, 2018-2020, TL01000197.

Vinopal, J. (2011). Indikátor subjektivní kvality pracovního života. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47(5), 937-965.

Vinopal, J. (2012). The Discussion of Subjective Quality of Working Life Indicators. Sociológia, 44(3), 385-401.

 

www.pracovnipohoda.cz

 

Groves R. M. Fowler F. J. Couper M. Lepkowski J. M. Singer E. & Tourangeau R. (2009). Survey methodology (Second). Wiley.

Mareš, P., Rabušic, L. & Soukup, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Masarykova univerzita.

Disman, M. (1993). Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum.

Petrusek, M. (1993). Teorie a metoda v soudobé sociologii. Karolinum.

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (01.09.2022)

Studenti budou pracovat v týmech po 3-5 členech a řešit v průběhu kursu vlastní výzkumný projekt. Využívat budou dostupné datové soubory (budou poskytnuty), půjde tedy o techniku sekundární analýzy. Jednotlivé kroky budou týmy řešit samostatně, vyučující bude jednotlivé kroky zadávat, kontrolovat a průběžně konzultovat.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (01.09.2022)

Úvod do tématu a výzkumné situace

(dále budou studenti postupně řešit jednotlivé výzkumné fáze, přičemž ve vyučovacích hodinách budou zadávány úkoly, kontrolován postup a konzultováno vše, co bude třeba)

Rešerše a datové zdroje

Příprava projektu výzkumu

Příprava dat

Analýza

Sepsání analytické zprávy

Příprava prezentace

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (26.09.2022)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13812

Entry requirements - Czech
Last update: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (01.09.2022)

Kurs je určen studentům navazujícího magisterského studia a studentům bakalářského studia ve třetím a vyšším ročníku. Předpokládá se schopnost uplatnit znalosti a dovednosti získané v předchozích kursech sociologického výzkumu, statistiky a zpracování dat (v SPSS nebo jiném programu).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html