SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introduction to HR management - ASGV00988
Title: Úvod do řízení lidských zdrojů
Guaranteed by: Department of Sociology (21-KSOC)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Petra Poncarová (20.09.2022)
This course will provide students with main concepts, principles and processes of
managing people in the organization. It is an introductory course that will focus on human
resource management (HRM) history, its position and importance from an organization
perspective. Students will get understanding of key Human Resource Management
processes. The course will also touch upon other related topics – strategy, leadership,
corporate culture, interdependency of HR processes, role of HR department, performance
and motivation of employees.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (23.09.2020)

Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s hlavními koncepty, principy a procesy v oblasti řízení lidí.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Anna Vostruhová (23.09.2020)

Kurz je zakončen zápočtem, který studenti získají za aktivní účast (absence max. 3) a krátkou zápočtovou práci -esej/analytickou úvahu na zadané téma. Esej je třeba odevzdat do 18.12.2020. Práce se bude věnovat konkrétnímu praktickému problému a jeho rozboru. Maximální rozsah práce je 10 normostran.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (23.09.2020)

ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy : 13. vydání. Přeložil Martin ŠIKÝŘ. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (23.09.2020)

Mezi hlavní použité metody patří přednáška s řízenou diskusí, individuální a skupinová práce, řešení případových studií. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (23.09.2020)

Struktura předmětu:

 

1.       Úvod, vymezení základních pojmů, srovnání řízení lidských zdrojů a personálního řízení

2.       Řízení lidských zdrojů a celkové charakteristiky organizace

3.       Strategie a řízení lidských zdrojů, východiska pro tvorbu strategií řízení lidských zdrojů

4.       Základní procesy řízení lidských zdrojů

5.       Plánování lidských zdrojů

6.       Výběr lidí na plánované pozice, Proces náboru, Adaptace nových zaměstnanců

7.       Proces hodnocení a řízení výkonu, Odměňování

8.       Rozvoj a vzdělávání

9.       Nástupnictví a kariérové plány

10.   Rutinní personalistika

 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (23.09.2020)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10391

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html