SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Management - A Non-Traditional Approach - ASGV00427
Title: Management netradičně
Guaranteed by: Department of Sociology (21-KSOC)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Petra Poncarová (20.09.2022)
The seminar is dealing with foundations of modern management and key management techniques in a non-traditional way. The course is based on graphic novel by J. Short and T. Bauer „Atlas Black: Managing to Succeed“. The novel reveals life of main hero (Atlas Black, MBA student) and his schoolmates and friends, who study management and try to apply it into their everyday lives.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Anna Vostruhová (23.09.2020)

Seminář je zakončen zápočtem. Zápočet studenti získají za aktivní účast (max. 3 absence) a závěrečný ústní pohovor. Pohovor může být proveden prezenčně nebo online (dle aktuální situace).

 

Literature - Czech
Last update: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (23.09.2020)

Short, Jeremy, Bauer, Talya, Ketchen, Dave, Simon, Len: Atlas Black: Managing to Succeed, 2010, Flat World Knowledge, Inc. USA

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (23.09.2020)

Studenti obdrží vždy před seminářem materiály (v angličtině) k přípravě na danou hodinu. Materiály prostudují tak, aby byli schopni o jednotlivých tématech v textu aktivně diskutovat.

Seminář bude veden online formou přes ZOOM, která umožňuje interaktivitu a diskuzi.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Anna Vostruhová (28.09.2020)

V kursu se dotkneme těchto konceptů a technik:

· Přínosy vědeckého řízení

· Přínosy humanistických koncepcí managementu

· Organizační vize, mise, strategie

· Koncept „Balanced Scorecard“

· Manažerské rozhodování

· SWOT analýza

· Porterův model

· Organizační struktura

· Transformační leadership

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (23.09.2020)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10392

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (23.09.2020)

Max. 15 účastníků v kurzu.

 

Vhodné pro studenty, kteří absolvovali kurz Socg. Organizace a řízení nebo Úvod do managementu na katedře sociologie FF UK nebo jiný vhodný ekvivalent na jiné katedře/univerzitě

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html