SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sociology of Public Opinion - ASGV00380
Title: Sociologie veřejného mínění
Guaranteed by: Department of Sociology (21-KSOC)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Annotation -
Last update: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (31.08.2020)
The course will present the issues of public opinion and its research in theoretical and practical contexts. From a theoretical point of view, the issue of the nature of public opinion, historical context and its role in contemporary society will be discussed. On the practical level, students will be acquainted with the possibilities and tools for empirical study of public opinion, possibilities of its interpretation and presentation. Some typical examples of current opinion polls and their social reflection will also be discussed.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (17.10.2023)

Splnění všech tří úkolů v průběhu semestru, nebo

úspěšné složení ústního pohovoru na konci semestru.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (13.12.2023)

Rudolph, T. (Eds.). (2022). Handbook on Politics and Public Opinion. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Berinsky, A. J. (Eds.). (2019). New Directions in Public Opinion (3rd Edition), Routledge.

Glynn, C. J., Herbst, S., O'Keefe, G. J. & Lindeman, M. (2015). Public Opinion (3nd Edition), Routlege.

Donsbach, W. & Traugott, M. W. (2008). The SAGE Handbook of Public Opinion Research, SAGE.

Price. W. (1999). Public Opinion, SAGE.

Šubrt, J. (ed.). (1998). Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Teorie a výzkum. Karolinum.

 

Crespi, I. (1997). The public Opinion Proces: How The People Speak. Routledge.

Manza, J., & Brooks, C. (2012). How Sociology Lost Public Opinion: A Genealogy of a Missing Concept in the Study of the Political. Sociological Theory, 30(2), 89–113.

Habermas, J. (2000). Strukturální přeměna veřejnosti. Filosofia.

Sartori, G. (1993). Teória demokracie. Archa. (kap. 5).

Krejčí, J. (ed.). (2004). Kvalita výzkumů volebních preferencí. Sociologický ústav AV ČR.

McCombs, M. (2009). Agenda Setting. Portál.

 

Trampota, T. & Vojtěchovská, M. (2010). Metody výzkumu médií. Portál. (kap. 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17).

Schulz, W., Scherer, H., Hagen, L., Reifová I. & Končelík, J. (2005). Analýza obsahu mediálních sdělení. Karolinum.

 

Glynn, C. J., Herbst, S., O'Keefe, G. J. & Lindeman, M. (2015). Public Opinion (3nd Edition), Routlege. (kap. 1 a 2).

Herbst, S. (1995). On the Disappearance of Groups: 19th and Early 20th Century Conceptions of Public Opinion. In T. L. Glasser & C. T. Salmon (Eds.). Public Opinion and the Communication of Consent (p. 89-104). The Guilford Press.

Peters, J. D. (1995). Historical Tensions in the Concept of Public Opinion. In T. L. Glasser & C. T. Salmon (Eds.). Public Opinion and the Communication of Consent (p. 3-32). The Guilford Press.

Lippmann, W. (2015). Veřejné mínění. Portál.

Gallup, G., & Rae, S. F. (1940). The pulse of democracy: the public-opinion poll and how it works. Simon & Schuster.

Glasser T. L. & Salmon C. T. (Eds.). (2015). Public Opinion and the Communication of Consent. The Guilford Press.

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (21.09.2020)

Za běžných podmínek výuka probíhá prezenční formou v učebnách FF UK.

 

Realizace kursu v případě Distanční výuky

  • Výuka bude probíhat on-line dle rozvrhu zveřejněného na stánkách Katedry sociologie
  • Platforma on-line výuky: Zoom
  • Studijní materiály: Moodle (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3587).
  • Podmínky splnění: stejné, jako za běžných podmínek
  • Způsob atestace: ústní pohovor může proběhnout on-line

 

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (19.09.2019)

Pojem „VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ“

Formování veřejnosti a vývoj reflexe veřejného mínění

Vznik průzkumů veřejného mínění

Teorie formování veřejného mínění - media

Teorie formování veřejného mínění - interpersonální komunikace

Teorie procesu veřejného mínění

Průzkum veřejného mínění dnes - metody a projekty

Měření veřejného mínění - průzkum

Volební a další politické výzkumy

Role veřejného mínění a výsledků průzkumů ve společnosti

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (31.08.2020)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3587.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html