SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pre-Sociological Theories of Society - ASG100101
Title: Předsociologické teorie společnosti
Guaranteed by: Department of Sociology (21-KSOC)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Petra Poncarová (18.05.2023)
Kurs sleduje trojí cíl. 1) Seznámit studenty s tradicí evropského sociálního myšlení od antické filosofie po období vzniku sociologie; 2) sledovat vybraná témata (například společenská smlouva) v proměnách napříč časem a 3) zlepšit schopnosti studentů zpracovat původní texty a napsat na ně reflexi. Předmět obnáší psaní dorbných (3NS) reflexí na zadané texty z pramené literatury.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Petra Poncarová (30.05.2023)

I. Slovníky a obecné přiručky

Eliade, M., & Culianu, I. P. (2001). Slovník náboženství. Praha: Argo. Kol. aut. (1998).

Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc. Miller, David (ed.). (2003).

Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno: Barrister & Principal. Scruton, R. (1999).

Slovník politického myšlení. Brno: Atlantis. Störig, H. J. (2000).

Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Tretera, I. (2006). Nástin dějin evropského myšlení. Praha: Paseka.

II. Díla z oboru dějiny společenského myšlení

Becker, H. P. Social Thought from Lore to Science (Vol. 1 – 3).

Burns, J.H. (ed.). (1991). The Cambridge history of Medieval political thought c. 350 - c. 1450. Cambridge: Cambridge University Press.

Burns, J.H. (ed.). (1991). The Cambridge history of political thought 1450 - 1700. Cambridge: Cambridge University Press.

Holzbachová, I. (1996). Dějiny společenských teorií. Brno: FF MU.

Rowe, Christopher and Schofield, Malcolm (eds.). (2005). The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press.

Valeš, L. (2007). Dějiny politických teorií. Plzeň: Aleš Čeněk.

III. Vybraná doplňková literatura

Arendt, H. (2007). Vita activa. Praha: OIKOYMENH.

Bauman, Z. (2000). Myslet sociologicky. Praha: SLON.

Detienne, M. (2000). Mistři pravdy v archaickém Řecku. Praha: OIKOYMENH.

Gramsci, A. (1970). Poznámky o Machiavellim, politice a moderním státu. Praha: Svoboda.

Hussey, E. (1997). Presokratici. Praha: Petr Rezek.

Kratochvíl, Z., & Bouzek, J. (1994). Od mýtu k logu. Praha: Herrmann a synové.

Kuhn, T. (1997). Struktura vědeckcý revolucí. Praha: OIKOYMENH.

Le Goff, J. (2005). Kultura středověké Evropy. Praha: Vyšehrad.

Machovec, M. (2003). Ježíš pro moderního člověka. Praha: Akropolis.

Merton, R. K. (2000). Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON.

Popper, K. R. (1994). Otevřená společnost a její nepřátelé I. Praha: OIKOYMENH.

Popper, K. (1997). Život je řešení problémů. Praha: Mladá fronta.

Sorokin, P. (1928). Contemporary Sociological Theories. New York, London: Harper & Brothers.

Tresmontant, C. (1998). Bible a antická tradice. Praha: Vyšehrad. IV. Příručky pro čtení a psaní textů Meško, D. a. (2006).

Akademická příručka. Martin: Osveta.

Šanderová, J. (2005). Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html