SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Visegrád Word of the Day: Hands-on Multilingual Lexicography - ASEV00486
Title: Visegrádské slovo dne. Praktický seminář z lexikografie
Guaranteed by: Department of Ethnology and Central European and Balkan Studies (21-UESEBS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
Jiří Januška, Ph.D.
Class: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Seminář je určen primárně studentům Katedry středoevropských studií, ale i obecným lingvistům či bohemistům nikoliv netečným k cizím jazykům. Cílem je vytvořit materiálovou základnu pro projekt prezentující kontrastivní pohled na slovní zásobu jazyků visegrádského prostoru (čeština, slovenština, polština, maďarština). Formou bilaterálních kombinací, popsanou ve studii Škrabal – Benko 2019 (přiložena, viz Soubory, pro přihlášené uživatele), se zaměříme na vzájemné paralely i kontrasty (vč. tzv. falešných přátel) v lexikonech jednotlivých jazyků. Seminář má čistě praktický ráz: student by si během něj měl vyzkoušet nejen práci s jazykovými daty, ale také na jejich základě napsat krátkou reflexi vybraných lexémů, zároveň si vyzkouší i roli editora (editace automaticky vygenerovaných dat, revize cizího hesla). Příklad výstupu je přiložen v souboru pdf (viz Soubory, pro přihlášené uživatele). V ideálním případě se následně pokusíme i o získání skromného grantu.

Seminář bude probíhat formou 4 online setkání po 90 min. a domácí práce. V prvních dvou schůzkách si řekneme něco obecně o lexikologii a lexikografii, korpusových nástrojích aj. souvisejících tématech, rovněž si vymezíme konkrétní slova, jež budeme popisovat. Studenti následně pracují samostatně: píší k přiděleným slovům minisloupky, opírajíce se o jazykový materiál tradiční (slovníky tištěné i elektronické) i korpusový (korpusy příslušných jazyků, paralelní korpusy). V polovině semestru se podělíme o zkušenosti s tvorbou hesel. Poslední setkání proběhne koncem semestru a bude bilanční: zhodnotíme výsledky práce a zamyslíme se, co s celým projektem dál.

První schůzka proběhne v týdnu 12.–16. 10. – přesný čas a místo setkání dohodneme během předchozího týdne semestru se studenty, kteří budou na seminář zapsaní k 5. 10. Termíny a místa dalších setkání budou dohodnuta operativně.

Seminář není vhodný pro studenty prvního ročníku bakalářského studia.
Last update: Škrabal Michal, Mgr., Ph.D. (24.09.2020)
Course completion requirements - Czech

Dvě podmínky:

1) aktivní účast na všech seminářích,

2) vypracování dohodnutého počtu heslových statí o daných lexémech.

Last update: Januška Jiří, Ph.D. (01.09.2020)
Literature - Czech

Výchozí studie:

Škrabal Michal – Benko Vladimír (2019): Make My (Czechoslovak Word of the) Day. In: I. Kosem et al (eds): Electronic lexicography in the 21st century: Smart lexicography. Proceedings of the eLex 2019 conference. Brno: Lexical Computing CZ s.r.o., s. 467–477.

 

Další literatura podle dohody.

Last update: Januška Jiří, Ph.D. (01.09.2020)
Syllabus - Czech

1. setkání (začátek semestru): stručný úvod do lexikologie a lexikografie; korpusová lingvistika, korpusové nástroje a data; popis zamýšleného projektu
[následný úkol: studenti přečtou studii Škrabal – Benko 2019]

2. setkání (začátek semestru): specifikace celého projektu: makrostruktura „slovníku“ a mikrostruktura hesla, výběr hesel do hesláře, strategii psaní sloupku
[následný úkol: studenti píšou hesla]

3. setkání (půlka semestru): prezentace vybraných hesel (ideálně každý student 1–2 své heslo), diskuse a revize
[následný úkol: studenti napíšou zbytek hesel a odevzdají je]

4. setkání (konec semestru): bilanční debata nad výslednými hesly, výhledy do budoucna

Last update: Januška Jiří, Ph.D. (01.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html