SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Second Language from the Area of Studies II: Hungarian Language - ASE500079
Title in English: Další areálový jazyk II: Maďarský jazyk
Guaranteed by: Department of Central European Studies (21-KSES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2015
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech, Hungarian
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Jiří Januška, Ph.D.
Teacher(s): Jiří Januška, Ph.D.
In complex interchangeability with: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Jiří Januška, Ph.D. (18.02.2019)
Předmět je jazykovým kurzem maďarštiny, který je určen pro "mírně pokročilé začátečníky", resp. navazuje na předmět Další areálový jazyk I: Maďarský jazyk (ASE500078) ze zimního semestru. Kurz je veden podle učebnice MagyarOK 1. díl (A1+). Obecně jsou plánovanou náplní kurzu 4.-5. kapitola této učebnice, ovšem konkrétní náplň závisí rovněž na tom, kolik látky bylo probráno v kurzu v zimním semestru.

VÝUKA PROBÍHÁ V KAMPUSU HYBERNSKÁ!
Učebna se nachází v Kampusu Hybernská (Hybersnká 4, Praha 1) a najdete ji následujícím způsobem: najděte dveře v rohu zadního dvora (na mapě http://www.kampushybernska.cz/mapa/ jsou tyto dveře v místě čísla 4), vyjděte po schodech do 3. patra a dejte se vlevo a vlevo (tj. někam nad číslo 13 na mapě).
Course completion requirements - Czech
Last update: Jiří Januška, Ph.D. (31.01.2019)

Získání atestace je podmíněno úspěšným splněním závěrečného písemného testu.

Literature - Czech
Last update: Jiří Januška, Ph.D. (31.01.2019)

ZÁKLADNÍ LITERATURA


Učebnice:

SZITA, Szilvia - PELCZ, Katalin: MagyarOK. 1. kötet (A1+). Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2013. Učebnice (Magyar nyelvkönyv) + pracovní sešit (Nyelvtani munkafüzet).

Více informací o učebnici - včetně doplňkových materiálů a informací o možnostech, jak učebnici získat - zde: https://kses.ff.cuni.cz/cs/studium/informace/hungaristika/magyarok/

  

DALŠÍ DOPORUČENÁ LITERATURA

 

Další literatura vhodná ke studiu a dalšímu procvičování maďarské gramatiky:

SCHREIEROVÁ, Angelika: Maďarština (nejen) pro samouky. Praha: LEDA, 2012.

EŐRY, Vilma - SCHREIEROVÁ, Angelika: Maďarská gramatika. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2002. 

Slovníky:

a) překladové slovníky velké:

HRADSKÝ, Ladislav a kol.: Maďarsko-český slovník = Magyar-cseh szótár. 2 sv. Praha: Academia, 1. vyd. 1989, 2. vyd. 2003.

DOBOSSY, László a kol.: Cseh-magyar szótár = Česko-maďarský slovník. 2 sv. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1960.

b) překladové slovníky malé:

HRADSKÝ, Ladislav - BLASKOVICS, Josef: Maďarsko-český a česko-maďarský kapesní slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1. vyd. 1968, 2. vyd. 1978, 3. vyd. 1983, 4. vyd. 1987.

Maďarština slovníček. Brno: Lingea, 2015.

c) ilustrovaný maďarsko-český slovník základní slovní zásoby:

KOVÁŘ, Michal - KÜŰ, Rita: 1000 maďarských slovíček. Brno: Edika, 2012.

d) výkladový slovník maďarský:

EŐRY, Vilma: Értelmező szótár+. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2007. [Hesla obsahují také informace o formální morfologii heslového slova, synonymech, etymologii atd.]

 

Více informací o dalších materiálech ke studiu maďarštiny zde: https://kses.ff.cuni.cz/cs/studium/informace/hungaristika/ucebni-pomucky-madarstina/

Requirements to the exam - Czech
Last update: Jiří Januška, Ph.D. (31.01.2019)

Závěrečný písemný test, který se píše ve zkouškovém období, sestává ze čtyř částí: 1) gramatická část, 2) test znalosti slovní zásoby, 3) překlad mezi maďarštinou a češtinou/slovenštinou, 4) písemný projev v maďarštině. Vše v rámci látky reálně probrané na kurzu.

Learning resources - Czech
Last update: Jiří Januška, Ph.D. (31.01.2019)

Přehled reálné výuky

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html