SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Slovakia until 1918 - ASE100266
Title: Dějiny Slovenska do roku 1918
Guaranteed by: Department of Ethnology and Central European and Balkan Studies (21-UESEBS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AHSV00775
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Files Comments Added by
download treti_3_Uhry – cesta k revoluci 1848.pptx Uhry, cesta k roku 1848 prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
download 1_Dějiny Slovenska_uvod.pptx Slovensko do roku 1918 - úvodní hodina prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
download 2_Počátky moderního státu.pptx Uhry-počátky moderního státu prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Annotation - Czech
Anotace:
Dějiny Slovenska, resp. dějiny Hornouherského území do roku 1918 jsou nahlíženy od roku 1711 a tzv. Satmárského míru, kterým končí odboj uherských stavů proti habsburskému domu. Období 1711 až 1914 je pak nahlíženo z několika perspektiv. Nejde jen o chronologický přehled událostí s klíčovými daty 1740, 1790, 1805, 1848, 1867 a 1914, ale přednáška se věnuje i tematickým pohledům na národnostní, náboženskou, sociální a hospodářskou situaci zmíněného území. Pozornost je logicky věnována osobnostem slovenského národního hnutí /Štúr, Vajanský, Hlinka/ a také dynamickému období posledních dekád před rokem 1914 a česko-slovenským vztahům.

Atestace:
Zápočet/kolokvium: na základě aktivní účasti na přednášce. Zkouška: totéž jako na zápočet plus prezentace znalostí během zkoušky na základě splněné četby.

Tematické oblasti přednášek:
- Od Satmarského míru k Josefu II.
- Uherská šlechta a reformy Marie Terezie a Josefa II.
- Náboženská situace Horních Uher na přelomu 18. a 19. století
- Revoluční léta 1848 a 1849
- Ľudovít Štúr a druhá generace národnostních aktivit
- Jazyková otázka uvnitř slovenského etnika
- Česko - slovenský vztah do roku 1896
- Českoslovanská jednota
- Slovenská národní politika 1867-1914
- Hospodářský a sociální obraz slovenského území od roku 1867 do roku 1914
- Andrej Hlinka a slovenský národní zápas 1901-1914
- Česko - slovenský vztah 1907-1914
- Národnostní situace na slovenském území před rokem 1914

Přehled základní literatury:
Holec, R.: Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť, Martin 1997.
Kol. autorů: Slováci v revolúcii 1848-1949, Martin 2000.
Kol. autorů: Slovensko v 20. storočí. Prvý sväzok, Na začiatku storočia 1901-1914, Bratislava 2004.
Kontler, L.: Dějiny Maďarska, Praha 2001.
Kováč, D.: Dějiny Slovenska, Praha 1998.
Krajčovič, M.: Slovenská politika v strednej Európe, Bratislava 1971.
Ledvai, P.: Maďari, Bratislava 2011.
Maxwell, A.: Choosing Slovakia. Slavic hungary, the Czechoslovak Language and Accidental Nationalism, London, NY 2009.
Rapant, D.: Slovenské povstanie 1848-1849. Dejiny a dokumenty, Bratislava 1947-1967.
Stehlík, M.: Češi a Slováci 1882-1914. Nezřetelnost společné cesty, Praha 2009.
Štúr, Ľ.: Dielo, Bratislava 2003.
Urban, Z.: Problémy slovenského národního hnutí na konci 19. století, Praha 1972.
Last update: Stehlík Michal, prof. PhDr., Ph.D. (17.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html