SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
History of Poland in the 19th Century - ASE100165
Title in English: Dějiny Polska 19. století
Guaranteed by: Department of Central European Studies (21-KSES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018 to 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Exchange - 08.3 History
Annotation - Czech
Last update: Jiří Januška, Ph.D. (08.02.2019)
Úkolem předmětu je seznámit posluchače s dějinami polského národa v době rozdělení Polska od konce 18. století až do konce 19. století. Základem jsou zde politické dějiny polského národa, ale důraz je kladen také na polskou kulturu i etnickou a náboženskou situaci v oblastech bývalého Polska daného období a na osobnosti polských dějin 19. století a jejich díla.
Course completion requirements - Czech
Last update: Jiří Januška, Ph.D. (08.02.2019)

Podmínkou k účasti ke zkoušce je sepsání seminární práce na vybrané téma, které posluchač předem zkonzultuje s vyučujícím. Základním předpokladem ke zvládnutí zkoušky je účast na přednáškách. Detailnější informace o průběhu semestru i o odborné literatuře obdrží studenti na první přednášce.

Literature - Czech
Last update: Jiří Januška, Ph.D. (09.02.2019)

Norman Davies: Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy. Praha 2003.

Hanna Dylągowa: Historia Polski 1795-1990. Lublin 2000.

Jiří Friedl - Tomasz Jurek - Miloš Řezník - Martin Wihoda: Dějiny Polska. Praha 2017.

Stefan Kieniewicz: Historia Polski 1795-1918. Warszawa 1980.

Marceli Kosman: Dějiny Polska. Praha 2011.

Karel Krejčí: Poláci v Čechách v době povstání listopadového a „velké emigrace“. Praha 1931.

Miloš Řezník: Dějiny Polska v datech. Praha 2010.

Miloš Řezník: Za naši a vaši svobodu. Století polských povstání (1794-1864). Praha 2006.

Jerzy Zdrada: Historia Polski 1795-1914. Warszawa 2005.

Václav Žáček: Ohlas polského povstání r. 1863 v Čechách. Praha 1935.

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (01.05.2019)

Harmonogram přednášek pro LS 2019:

18. 2.: přednáška nebude
25. 2.: 9.10-12.20
4. 3.: přednáška nebude
11. 3.: 9.10-12.20
18.3.: přednáška nebude
25. 3.: 9.10-12.20
1. 4.: přednáška nebude
8. 4.: 9.10-12.20
15. 4.: 9.10-10.40
22. 4.: Velikonoční pondělí
29. 4.: 9.10-12.20
13. 5: 9.10-12.20 Pondělí: (čas přednášky: 9.10.-10.40, 10.50-12.20)
18. 2.: přednáška nebude
25. 2.: 9.10-12.20
4. 3.: přednáška nebude
11. 3.: 9.10-12.20
18.3.: přednáška nebude
25. 3.: 9.10-12.20
1. 4.: přednáška nebude
8. 4.: 9.10-12.20
15. 4.: 9.10-10.40
22. 4.: Velikonoční pondělí
29. 4.: 9.10-12.20
13. 5: 9.10-12.20. ZMĚNA: V tomto termínu (13. 5.) přednáška neproběhne, byla přesunuta na pátek 3. 5. 2019 v 10.00 hod.

 

Témata přednášek:

1. Charakteristika jednotlivých oblastí po rozdělení Polska.

2. Knížectví varšavské.

3. Království polské.

4. Polské povstání v roce 1830.

5. Tzv. Velká emigrace.

6. Polská kultura 19. století.

7. Povstání v roce 1846.

8. Věda a kultura mezi dvěma povstáními.

9. Náboženská otázka v rozděleném Polsku.

10. Rok 1848.

11. Povstání v roce 1863.

12. Vznik politických stran.

13. Národnostní situace v rozděleném Polsku.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html