SubjectsSubjects(version: 830)
Course, academic year 2017/2018
   Login via CAS
The Student Information System will be shut down from 18th Aug 2018 18:00 until 19th Aug 2018 2:00 due to a scheduled maintenance. 
Supervised Practice for the 2nd Year I - ASCK100096
Title in English: Supervidovaná praxe pro II.ročník I
Guaranteed by: Department of Social Work (21-KSOCP)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4 C [hours/week]
Capacity: unknown / 30 (30)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Olga Havránková
PhDr. Daniela Vodáčková
Teacher(s): PhDr. Olga Havránková
PhDr. Daniela Vodáčková
Interchangeability : ASCK100075
Syllabus - Czech
Last update: Dana Myšková (22.07.2014)

Supervidovaná praxe II/III

Olga Havránková, Daniela Vodáčková

LS/ZS
závěrečná atestace Z/Z

Cíle kurzu podporující kompetence:
Cílem kurzu je vytvořit bezpečný prostor pro sdílení zkušeností a zážitků z praxe a pro jejich integraci. Posluchač/ka bude pracovat na své schopnosti rozpoznávat dobrou paxi od špatné, identifikovat její znaky, zamýšlet se nad etickými aspekty sociální práce, nad problematickými postupy nebo cíli, které může během své praxe potkat,bude hledat možnost pozitivní změny a projevy rezistence vůči změnám. Bude mít rovněž možnost pracovat na své osobní hranici, bude se učit spolupracovat, aniž by splýval/a s pracovištěm. 
Cíle poznatkové: posluchač se seznámí s typy a možnostmi supervize

Metody výuky:
sebezkušenost v supervizi skupinové, v bálintovské skupině, modelování situací, hraní rolí, supervize-supervize, sebereflexe.

Podmínky udělení atestace:

·         aktivní účast na seminářích

·         práce na portfoliu dle předepsaných položek

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html