SubjectsSubjects(version: 837)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Supervised Practice I A - ASC51P223
Title in English: Supervidovaná odborná praxe I A
Guaranteed by: Department of Social Work (21-KSOCP)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4 C [hours/week]
Capacity: unknown / 38 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
PhDr. Daniela Vodáčková
Teacher(s): PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
PhDr. Daniela Vodáčková
Interchangeability : ASCK100079
Syllabus - Czech
Last update: Dana Myšková (14.09.2018)

Supervidovaná odborná praxe I A - ASC51P223

Garant předmětu: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.

Přednášející: PhDr. Daniela Vodáčková

Atestace: zápočet

Počet kreditů: 3

Cíle kurzu podporující kompetence:
Cílem kurzu je vytvořit bezpečný prostor pro sdílení zkušeností a zážitků z praxe a pro jejich integraci. Posluchač/ka bude pracovat na své schopnosti rozpoznávat dobrou paxi od špatné, identifikovat její znaky, zamýšlet se nad etickými aspekty sociální práce, nad problematickými postupy nebo cíli, které může během své praxe potkat,bude hledat možnost pozitivní změny a projevy rezistence vůči změnám. Bude mít rovněž možnost pracovat na své osobní hranici, bude se učit spolupracovat, aniž by splýval/a s pracovištěm. 
Cíle poznatkové: posluchač se seznámí s typy a možnostmi supervize

Metody výuky:
sebezkušenost v supervizi skupinové, v bálintovské skupině, modelování situací, hraní rolí, supervize-supervize, sebereflexe.

Podmínky udělení atestace:

·         aktivní účast na seminářích

·         práce na portfoliu dle předepsaných položek

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html