SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Greek Tragedies and their Interpretations - ARL500049
Title in English: Magisterský seminář k Řeckému náboženství: Tragédie a jejich interpretace
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 10
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3763
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: UFRCHLUP (23.09.2014)
Seminář si klade za úkol seznámit student s religionisticky zajímavými tématy řeckých tragédií. Kromě obecného
úvodu o povaze tragédií si podrobně projdeme několik her všech tří velkých tragiků: Aischylovu Oresteiu,
Sofokleova Oidipa krále a Filoktéta, Eurípidova Oresta, Héraklea a Bakchantky. Ke každé hře budeme číst několik
moderních interpretací.

Podrobnosti jsou uvedeny na moodlu.
Entry requirements - Czech
Last update: UFRCHLUP (23.09.2014)

Seminář je určen pouze pro studenty magisterského studia religionistiky, kteří mají jako specializaci řecké náboženství.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html