SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Introduction to Religious Studies - ARL100311
Title in English: Úvod do religionistiky pro neoborové
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (29.09.2017)
Cyklus přednášek je určen pro studenty nereligionistických oborů, kteří se nicméně při svém studiu s náboženstvím potkávají a potřebují vědět, jak s ním zacházet. Většina přednášek proto bude sledovat vztah náboženství k různým nenáboženským oblastem (politika, ekonomie, věda apod.) a bude ukazovat, v čem se náboženství s těmito oblastmi může prolínat, a v čem se od nich naopak liší, a na co si proto je třeba dát při studiu takovýchto interakcí pozor. Velký důraz bude kladen na rozptylování rozličných předsudků či zjednodušení, s nimiž se v souvislosti s náboženstvím lze často setkat u akademiků nereligionistů.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (20.09.2017)

Zápočet bude možno získat za osmistránkovou písemnou práci na kterékoli z probíraných témat. Ideální jsou taková témata, v nichž student dokáže látku probíranou na přednáškách vztáhnout k nějaké problematice, s níž se setkává v rámci svého oboru.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (17.10.2018)

Literaturu rádi každému individuálně doporučíme v závislosti na zvoleném tématu.

Pro připomenutí hlavních myšlenek z přednášek si můžete stáhnout všechny powerpointové prezentace, k nimž se dostanete přes proklikávací odkazy v sylabu.

Užitečné teoretické přehledy k různým tématů probíraným v našem kurzu můžete nalézt např. v následujících nepovinných textech:

  • Bataille, Georges, Prokletá část. Teorie náboženství, Praha: Hermann a synové, 1998, s. 254-269 [užitečné ke vztahu náboženství a ekonomie, násilí a oběti]
  • Bloch, Maurice, Prey Into Hunter, Cambridge: Cambridge University Press, 1992 [užitečné ke vztahu náboženství a politiky, násilí a oběti]
  • Eliade, Mircea, Posvátné a profánní, př. Filip Karfík, Praha: Oikúmené, 20062
  • Eller, Jack David, Introducing Anthropology of Religion: Culture to the Ultimate, London: Routledge, 2007, kap. 9: „Religious Violence“
  • Peters, Ted, „Science and Religion“, in Lindsay Jones (ed. in chief), Encyclopedia of Religion, 2nd ed., Farmington Hills, MI: Thomson Gale, s. 8180–8196
  • Robertson, Roland, “Economics and Religion”, in Lindsay Jones (ed. in chief), Encyclopedia of Religion, 2nd ed., Farmington Hills, MI: Thomson Gale, s. 2668–2677
  • Segal, Robert A., Stručný úvod do teorie mýtu, přel. Lucie Valentinová, Praha: ExOriente, 2017
  • Tambiah, Stanley. Magic, Science and the Scope of Rationality. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
  • Urban, Hugh B., „Politics and Religion: An Overview“, in Lindsay Jones (ed. in chief), Encyclopedia of Religion, 2nd ed., Farmington Hills, MI: Thomson Gale, s. 7248–7260

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (12.01.2019)

Probírána budou následující témata (u každého z nich se lze proklikem dostat do powerpointové prezentace k němu):

3.10.    Úvod: koncepce kurzu, představení religionistiky

10.10.  Náboženství a politika

17.10.  Náboženství a násilí

24.10   Náboženství a materiálně-ekonomická rovina

31.10.  Posvátné a profánní: jejich oddělení a prolínání

7.11.    Mýtus I: Mýtus a dějiny

14.11.  Mýtus II: Mýtus a hranice řádu

21.11.  Symbolické myšlení

28.11.  Náboženská praxe I: Rozdíl mezi teoretickou konstrukcí náboženství a reálnou praxí

5.12.    Náboženská praxe I: Praxe jako neintelektualistický způsob vytváření smyslu

13.12.  Symbolické jednání

19.12.  Vánoce z pohledu ritologa

9.1.     Politické mýty dnes

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html