SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Anatolian Religion II - ARL100144
Title in English: Náboženství Anatolie II
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=6635
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Interchangeability : ARL100142
Annotation -
Last update: UFRCHLUP (26.05.2008)
Basic survey of ancient Anatolian religion.
Literature - Czech
Last update: doc. Dalibor Antalík, Dr. (12.02.2019)

Povinná literatura:

Popko, Maciej, Religions of Asia Minor. Warszawa: Academic Publications Dialog, 1995. [Religie starożytnej Anatolii. Warszawa: Iskry, 1980.]

Doporučená literatura:

Haas, Volkert, Geschichte der hethitischen Religion. Handbuch der Orientalistik I A/15; Leiden - New York - Köln: E. J. Brill, 1994.

Sasson, Jack M. (ed.), Civilizations of the Ancient Near East. 2 sv. Peabody: Hendrickson Publishers, 2000.

Taracha, Piotr, Religions of Second Millenium Anatolia. Dresdner Beitrage zur Hethitologie 27; Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 2009.

Requirements to the exam - Czech
Last update: UFRANTAL (20.11.2012)

K získání atestu je třeba osvojit si látku z přednášek a povinné literatury.

Syllabus - Czech
Last update: UFRANTAL (21.11.2012)

1. Teologie: antropomorfní a zoomorfní reprezentace božství, sociomorfní reprezentace panteonu, božské metamorfózy.

2. Kosmologie: absence explicitní kosmogonie a pokusy o kosmogonickou interpretaci Cyklu o Kumarbim, kosmografie.

3. Antropologie: antropogonie, hamartologie, etika, rituální čistota, vztah lidství - božství (ochranní patroni, afektivní povaha daného vztahu, otázka synergismu).

4. Thanatologie: terminologie, smrtelnost jako "přirozená" součást života, obraz cesty do podsvětí, vstup duše do podsvětí, pojetí úmrtí panovníka a pozdější demokratizace tohoto konceptu.

5. Královská ideologie: pozice krále a královny ve společnosti, posvátný charakter královského úřadu a způsoby jeho legitomování, kněžské povinnosti panovníků.

6. Bohoslužebné prostory: chrámové komplexy, jejich funkce, dispozice, orientace, výbava, svatyně v plenéru (Yazi­li­kaya, Eflatun Pinar, Yalburt), posvátné háje

7. Bohoslužebné symboly: antropomorfní a zoomorfní idoly, nevýtvarné idoly.

8. Bohoslužební aktéři: král a dvorní ceremoniář (tzv. věštec), chrámový klérus a jeho jednotlivé stavy, kněžští akolyté, společenský status, intronizace,

9. Bohoslužebné úkony a slavnosti: intronizace idolů, obětní praxe, purifikace a zdobení idolů, adorace (liturgická recitace hymnů a modliteb, zpěv, hudba a tanec), liturgická gesta a po­stu­ry, nejdůležitější svátky liturgického kalendáře.

10. Divinace: úřad věštce a jeho společenský status, základní typy věštění (splanchnomancie, thyomacie, oniromancie, astromancie, ornitomancie, kléromancie, nekromancie, ordál), vlivy z Mezopotámie.

11. Magie: gestická a verbální (inkantace, zlořečení, přísaha) složka magie.

12. Přechodové rituály a zádušní kult: narození, iniciace do dospělosti, sňatek, pohřeb; zádušní kult v královském a nekrálovském kontextu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html