SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Slavic Religion II - ARL100122
Title in English: Náboženství Slovanů II
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Mgr. Jiří Dynda
Interchangeability : ARL100127
Annotation -
Last update: Mgr. Jiří Dynda (11.02.2016)
Basic survey of archaic Slavic Religion.<br>
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Dynda (11.02.2016)

Povinná literatura:

Zdeněk Váňa, Svět slovanských bohů a démonů, Praha: Panorama, 1990. (povinně s. 133-249)

 

Doporučená literatura:

Leszek Paweł Słupecki, Slavonic Pagan Sanctuaries, Warsaw: Institute of archaeology and ethnology PAS, 1994.

Michal Téra, Perun: Bůh hromovládce - sonda do slovanského archaického náboženství, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. 

Aleksandr Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa: Wydawnictwa Universytetu Warszawskiego, 1982; 20062.

Lubor Niederle, Život starých Slovanů II/1: Víra a náboženství, Praha: Bursík & Kohout, 1916; 19242.

Naďa Profantová - Martin Profant, Encyklopedie slovanských bohů a mýtů, Praha: Libri, 2000.

Linda J. Ivanits, Russian Folk Belief, New York: M. E. Sharpe, 1989.

W. F. Ryan, The Bathhouse at Midnight: An Historical Survey of Magic and Divination in Russia, University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1999.

Dušan Třeštík, Mýty kmene Čechů: Tři studie ke "Starým pověstem českým", Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003.

Requirements to the exam - Czech
Last update: UFRANTAL (28.09.2011)

K získání atestu formou ústní zkoušky je třeba osvojit si látku z přednášek a povinné literatury.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Dynda (14.02.2016)

2. Posvátné nauky a kult (LS)

2.1 Kosmogonie a kosmologie: základní typy podání o vzniku světa (vylovení z praoceánu, vystoupení z kosmického vejce a vzejití z božského těla), dualistické důrazy při líčení kosmogonie a jejich interpretace, pojetí světového řádu.

2.2 Antropologie: základní typy podání o stvoření člověka, představy o těle a duši, určení člověka, aitiologický mýtus o vzniku společenského uspořádání, etnogenetický slovanský mýtus, pojetí práva a zákona, společenská etika.

2.3 Thanatologie: obraz personifikované Smrti, mýtopetické opisy okamžiku oddělení duše od těla, představa psýchopompa, koncepce zásvětí a posmrtné existence, otázka slovanského učení o převtělování duší, tradice o revenantech.

2.4 Bohoslužebné prostory: posvátné okrsky ve volné přírodě (kapišče, trebišče), onomastická a archeologická evidence, posvátné háje (svętoborъ, gajь), chrámy (kǫtja), jejich dispozice, orientace, výbava a kultovní instalace.

2.5 Bohoslužebné symboly: revize Helmoldova tvrzení o slovanském anikonismu, evidence idolů (kapъ) podle svědectví písemného a archeologického materiálu.

2.6 Bohoslužební aktéři: generické pojmy pro náboženské specialisty (žrecь, mǫdrъ), kultická a společenská úloha duchovenstva, obecné znaky, hierarchie kléru, otázka kněžství žen.

2.7 Bohoslužebné úkony: purifikace idolů, obětní praxe (krvavé, nekrvavé a předkladné oběti, náboženské daně, otázka lidské oběti a sebeoběti), adorace (modlitba, liturgický zpěv a tanec, bohoslužebná gesta).

2.8 Bohoslužebné slavnosti: generický pojem (godъ), hlavní výroční svátky (zimní koleda, jarní "vynášení smrti", letniční a rusalné slavnosti, letní kupalo, podzimní "dožínková" slavnost) a jejich společné rysy.

2.9 Divinace: terminologie, sepětí úřadu kněze a věštce, jednotlivé modality mantiky (kléromancie, zoomancie, dendromancie, splanchnomancie, meteomancie, astromancie, pyromancie atd.).

2.10 Magie: mágové (volchv, koldun, kudesnik), ideál ovládání živlů, hospodářská, apotropaická a terapeutická magie, amulety a návazy, zaříkání, magická gesta při uzavírání přísah a smluv.

2.11 Přechodové rituály: narození, iniciace do dospělosti, sňatek, pohřeb, otázka konvergence, resp. divergence dobových svědectví a folklórních reziduí.

2.12 Mytologická rezidua v literárních látkách: otázka rekonstrukce slovanské mytologie, tj. (a) rezidua bájesloví v lidové slovesnosti (byliny, junácké písně, mytologické pověsti a kouzelné pohádky) a (b) historizace mýtů v podáních o nejstarších dějinách jednotlivých slovanských etnik.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html