SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Diploma Thesis Seminar of Linguistic I - ARJ500013
Title in English: Diplomový seminář I. - lingvistický
Guaranteed by: Institute of East European Studies (21-UVES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (12.06.2019)
Cílem semináře je studentům ukázat, jak nejlépe a metodologicky nejvhodněji zpracovat vybrané téma diplomové práce. Seminář má směřovat k osvojení základních mechanismů nezbytných při práci s teoretickými východisky stejně tak jako při systematizaci, analýze a deskripci konkrétního jazykového materiálu (excerpt). Posluchač si má osvojit odborný způsob citace a odkazování, aktuální normy transkribce a transliterace, uvádění bibliografických údajů, včetně přílohového materiálu. V rámci předmětu studenti budou přednášet referáty související s konkrétní problematikou jednotlivých diplomových prací.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (12.06.2019)

Aktivní účast na semináři.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (12.06.2019)


1. Volba tématu. Charakter práce.
2. Vyhledávání bibliografických podkladů. Bibliografie a její sestavování.
3. Pracovní plán. Obsah jako pracovní osnova.
4. Vytvoření konečné verze konspektu práce.
5. Příprava teoretické části práce.
6. Příprava analytické části práce.
7. Zásady excerpce jazykového materiálu z primárních zdrojů.
8. Systematizace materiálu.
9. Hlavní aspekty analýzy a deskripce materiálu.
10. Prezentace témat diplomových prací a diskuze I.
11. Prezentace témat diplomových prací a diskuze II.
12. Prezentace témat diplomových prací a diskuze III.
13. Prezentace témat diplomových prací a diskuze IV.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html