SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Seminar of Morphology of Russian Language - ARJ100007
Title: Seminář z morfologie ruštiny
Guaranteed by: Institute of East European Studies (21-UVES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Teacher(s): PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Annotation - Czech
Last update: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (02.02.2016)
V rámci semináře se prohlubují a procvičují vědomosti získané během přednášky. Bude zde rovněž prostor pro samostatnou práci účastníků v podobě referátů. V poslední fázi semestru bude v rámci semináře probíhat příprava na písemnou zkoušku z přednášky.
Aim of the course - Czech
Last update: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (08.02.2013)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy morfologie, se skloňováním, časováním a stupňováním spisovné ruštiny, se základními morfologickými kategoriemi a s některými specifickými problémy (dílčí pádové gramémy, variabilnost a konkurence koncovek, produktivita, analytismus aj.). Po úspěšném absolvování studenti jsou seznámeni se systémem flexe spisovné ruštiny (praktický aspekt), a to na základě fonologické i morfologické analýzy, tedy nikoliv pouze pravopisně. Tím budou připraveni pro přehled o syntaxi v dalším semestru.

Course completion requirements - Czech
Last update: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (08.02.2013)

 

Atestace se bude provádět na základě aktivní účasti včetně samostatného referátu k dílčí tematice. 

Literature - Czech
Last update: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (08.02.2013)

 

Viz literaturu k přednášce.

Syllabus - Czech
Last update: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (03.01.2022)

 

Srov. sylabus přednášky a aktuální rozpis referátů, který bude zaslán účastníkům na začátku semestru.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html