SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Sport Psychology - APS300113
Title: Psychologie sportu
Guaranteed by: Department of Psychology (21-KPS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: 20 / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Veronika Baláková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Veronika Baláková, Ph.D.
Annotation -
Last update: KPSBIDLO (01.06.2010)
The module will introduce subject of sport psychology and cover key areas of sport psychology (psychological skills, stress,
anxiety, attention) and their impact upon sport performance, the end of the module will consider social interactions, coach
personality and communication within sport. It will also focus on practical techniques which sport psychologists use.
Aim of the course - Czech
Last update: KPSBIDLO (01.06.2010)

Seznámit studenty s oblastí psychologie sportu a její využitelností v praxi; studenti by po absolvování předmětu měli být schopni samostatně hovořit o všech probíraných tématech, vysvětlit rozdíly mezi vrcholovými sportovci a sportovci začátečníky, přiblížit vlivy interpersonálních faktorů a skupinové dynamiky na výkon sportovců.

Literature - Czech
Last update: KPSBIDLO (01.06.2010)
Povinné:
Horn, T. (Ed.). (2008). Advances in sport psychology (3rd edition). Champaign, IL: Human Kinetics.

Slepička, P., Hošek, V., Hátlová, B. (2009). Psychologie sportu. Praha: Karolinum.

Weinberg, R. S., Gould, D. (2007). Foundations of sport and exercise psychology (4th edition). Champaign, IL: Human Kinetics.

Williams, J. (2006). Applied sport psychology: Personal growth to peak performance. New York: McGraw-Hill.

Doporučené:
Murphy, S. M. (1995). Sport psychology interventions. Champaign, IL: Human Kinetics.

Odborné časopisy:

Journal of Applied Sport Psychology

Journal of Sport Behavior

Journal of Sport and Exercise Psychology

Journal of Sports Science

The Sport Psychologist

Teaching methods - Czech
Last update: KPSBIDLO (01.06.2010)

přednáška/seminář

Requirements to the exam - Czech
Last update: KPSBIDLO (01.06.2010)

účast na výuce (min. 70%), vypracování dílčích úkolů, závěrečná esej (přehledová studie) 2000-3000 slov

Syllabus - Czech
Last update: KPSBIDLO (01.06.2010)

Úvod do kurzu, předmět psychologie sportu, historie psychologie sportu v ČR, základní pojmy z teorie sportu, role trenéra a psychologa ve sportu.

Psychologické dovednosti - stanovení cílů, vnitřní řeč, imaginace, relaxace.

Self-efficacy, Collective-efficacy, Coaching-efficacy.

Úzkost, stres, arousal, flow.

Koncentrace, pozornost, motivace.

Skupinová a týmová koheze, leadership, komunikace.

Zranění ve sportu, přetrénování a vyhoření, děti ve sportu.

Model konzultace se sportovcem.

Vytváření profilu sportovce.

Práce s trenéry pomocí VTI.

Entry requirements - Czech
Last update: Radka Hradcová (11.02.2019)

atestace  ze Základů obecné psychologie

Registration requirements - Czech
Last update: Radka Hradcová (11.02.2019)

APS100008 Základy obecné psychologie
Maximální počet zapsaných studentů: 20

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html