SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Spoken Language Corpora - APH610044
Title: Korpusy mluveného jazyka
Guaranteed by: Institute of Phonetics (21-FU)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AMLV00042
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D. (04.10.2021)
Fomra výuky:
Předpokládaná forma výuky je prezenční s možností přechodu na distanční výuku, o které budou studenti informováni mailem. Distanční výuka bude zajištěna přes Zoom. Materiály a zadání úkolů z prezenční i distanční výuky budou rovněž k dispozici v Moodlu, kde je budou moci využít i studenti, kteří se nebudou moci účastnit prezenční či on-line výuky. Tito studenti budou mít možnost distančních konzultací.

Kurs předpokládá zájem o studium mluveného jazyka. Účastníci se seznámí s korpusy mluvené češtiny i dalších
jazyků a s nástroji k jejich budování a využívání.

Probíraná témata
- mluvený jazyk a jeho specifika
- autentická a spontánní mluva, její zachycení a transkripce
- sociolingvistické aspekty budování korpusů mluveného jazyka
- typy korpusů mluveného jazyka
- práce s korpusy řady ORAL, ORTOFON, DIALEKT, DIALOG, ORATOR

Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích: splnění dílčích úkolů zadáných prostřednictvím moodlu.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude <br>
vypsán pouze jeden zkušební termín.<br>
Literature - Czech
Last update: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

Doporučená literatura:

Čmejrková, S. - Hoffmannová, Jana(eds): Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Academia. Praha 2011.

Kopřivová, M. - Waclawičová, M. (eds): Čeština v mluveném korpusu. NLN, Praha 2008.

Merkel, S. - Schmidt, T.: Korpora gesprochener Sprache im Netz - eine Umschau.

(http://www.gespraechsforschung-ozs.de/heft2009/px-merkel.pdf)

Miller, J. - Weinert, R.: Spontaneous Spoken Language. Syntax and Discourse. Clarendon Press. Oxford 1998.

Psutka, J. - Müller, L. - Matoušek, J. - Radová, V.: Mluvíme s počítačem česky. Academia, Praha 2006.

Další literatura bude doplňována v průběhu semináře.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html