SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Final Paper - APH510094
Title: Písemná práce
Guaranteed by: Institute of Phonetics (21-FU)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: APH610037
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Incompatibility : APH610008
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (17.08.2017)
Náplní semináře je příprava písemné práce.

Program a průběh bude stanoven individuálně dle konkrétních témat písemných prací.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (17.08.2017)

Odborná literatura:

Literatura k tématu písemné práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací).

Další studijní literatura:

Čmejrková, S., Daneš, F. & Světlá, J. (1999): Jak napsat odborný text. Praha: Leda.

Eco, U. (1997): Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.

Holoušková, D. & Krobotová, M. (2002): Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého.

Liška, V. (2003): Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. Praha: Ivo Ulrych - Růžičkův statek.

Sgall, P. & Panevová, J. (2004): Jak psát a nepsat česky: naše čeština a naše nešvary. Praha: Karolinum.

Šesták, Z. (2000): Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia.

APA’s publication manual. Dostupné na WWW: .

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (17.08.2017)

Dle aktuálního zadání vedoucím práce

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html