SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Elocution I - APH510075
Title: Kultura řeči I
Guaranteed by: Institute of Phonetics (21-FU)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (14)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: APH200015
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)
The course introduces the principles of speech production, with preparing speeches and their elocution. Emphasis is put on
practical exercises and analyses of speeches. Listeners are led to the identification of stylistic and dialectal phenomena in
their own and others' pronunciation.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. (03.02.2020)

Docházka min. 75 %.

Aktivní účast na semináři.

Příprava 3 vlastních mluvených projevů různého typu, jejich přednes a hodnocení podle zadaných kritérií.

Pro plnění požadavků je vyžadováno použití češtiny.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude 
vypsán pouze jeden zkušební termín. 

Literature - Czech
Last update: FOUVERON (13.05.2018)

Základní studijní literatura: 

 

Hájková, E. (2012): Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada

Palková, Z. (1995): Některé problémové jevy výslovnosti a intonace v současné spisovné češtině. In Přednášky z XXXVII. a XXXVIII. běhu LŠSS. Praha: Univerzita Karlova, s. 103–109.

Palková, Z. (1997): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. 2. vyd. (1. vyd. 1994) (vybrané kapitoly)

Romportl, M. a kol. (1978): Výslovnost spisovné češtiny II (Výslovnost slov přejatých). Praha: Academia

Toman, J. (1974): Jak dobře mluvit. Praha: Svoboda.

Vávra, V. (1990): Mluvíme beze slov. Praha: SPN.

 

Další literatura:

Hůrková-Novotná, J. – Makovičková, H. (1983): Základy jevištní mluvy. Praha: SPN

Hůrková-Novotná, J. – Makovičková, H. (1985): Základy jevištní mluvy 2. Praha: SPN

Hubáček, J. (1983): Jak mluvit a přednášet. Ostrava: Profit.

Kraus, J. (2010): Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum. 2. vyd. (1. vyd. 2004).

Mareš, J. – Křivohlavý, J. (1995): Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

Nebeská, I. (1999): Jazyk, norma, spisovnost. Karolinum, Praha.

Palková, Z. (1989): Základní kurs české výslovnosti (pro cizince). SPN, Praha.

Pokorná, J., Vránová, M.(2007): Přehled české výslovnosti. Praha: Portál.

Vyštejn, J. (1991): Vady výslovnosti. SPN Praha.

Zeman, J. (2008): Základy české ortoepie. Hradec Králové: Gaudeamus.

Syllabus -
Last update: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

1. Effektivness of communication. "Discourse" vs. "text".

2. Communication - spoken and written.

3. Rhetoric. Speech production.

4. Nonverbal communication.

5. Sociolinguistic factors of communication.

6. Pragmatic aspects of communication.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html